Gottgörelse och resevillkor

Alla utredningar och krediteringar som gäller resekortet utförs på HRT:s serviceställen. Kontaktuppgifterna för serviceställena hittar du genom försäljningsställesökning. Kunden skall bevisa sin identitet i anslutning till utredningar och gottgörelser med officiellt identitetskort, pass, körkort eller FPA-kort med foto.
 
Ansökan om gottgörelse och/eller en reklamation bör lämnas in inom två månader efter uppkomsten av det fel eller den händelse som gett upphov till kravet på gottgörelse. Då eventuella ersättningar erläggs följs bestämmelserna om konsumentskydd. Gottgörelse kan betalas enbart för ett personligt resekort eller ett personifierat innehavarkort.
 
Om ditt kort inte fungerar som den ska, kan du vända dig till ett serviceställe. Trafikstörningar, t.ex. om en tur ställs in eller är för tidig eller försenad, berättigar inte till återbetalning av biljetter.
 
Närmare anvisningar om gottgörelse av period och värde finns under Resevillkoren.

Allmänna resevillkoren