Så här använder du kollektivtrafik

Det är lätt och förmånligt att resa i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo och Vanda då dessa kommuner bildar ett enhetligt kollektivtrafikområde. Inom hela området används ett gemensamt biljettsystem, och HRT:s biljetter gäller på alla bussar, närtåg, spårvagnar, metron och på Sveaborgsfärjan.
 
Biljettens pris beror på hur stort reseområdet är: priset varierar enligt det om du reser inom en eller flera kommuner. I alla biljetter ingår omstigningsrätt från ett fordon till ett annat.
 

Biljettzoner

  • En-zonsresorna är resor internt inom en kommun i Helsingfors, Esbo och Grankulla, Vanda samt i Kyrkslätt. Kervo och Sibbo bildar tillsammans en betalningszon.
  • Regionbiljett berättigar til lresor inom Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda.
  • Med närregion 2-biljett kan man resa i Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo, Sibbo och Kyrkslätt. Biljetten är inte giltig i Helsingfors och med biljetten kan man inte resa mellan två kommuner så att resan går via Helsingfors.
  • Närregion 3 -biljett berättigar till resor inom Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo, Kyrkslätt och i Sibbo.

Under hela resan ska du alltid ha en biljett som berättigar till att resa hela rutten.  Du kan inte till exempel köpa två interna biljetter, utan för resor som överskrider en zongräns ska du köpa en region- eller närregionbiljett.

Biljetterna

Det finns olika biljetter för olika resbehov. Det lönar sig att välja biljetten på basis av hur ofta du åker kollektivt.
 
Enkelbiljetter säljs i automater och ombord på bussen och spårvagnen. Biljettförsäljningen på närtågen har upphört - om du reser med närtåg, köp din biljett i förväg. Om du köper biljetten av föraren, se till att ha småpengar eftersom förarna har en liten kassa. Observera att föraren inte är skyldig att ta emot sedlar av större valör än 20 euro. Ombord på bussen och spårvagnen kan du inte betala med bank- eller kreditkort.
 
När du köper biljetten av föraren, berätta vart du vill åka. I automaten ska du välja den rätta biljetten i menyn.

På U-linjernas bussar säljs vanligtvis inte HRT:s enkelbiljetter utan endast trafikföretagens egna period-, serie- och enkelbiljetter som inte berättigar till omstigning till HRT:s kollektivtrafik. På några linjer som trafikeras av Pohjolan Liikenne säljs dock även HRT:s enkelbiljetter ( se lista över linjer).

HRT:s mobilbiljett är ett behändigt alternativ. Mobilbiljetten är en enkelbiljett som kan köpas via appen HRT Mobilbiljett. Appen kan laddas ner gratis för alla Android- och Windows smarttelefoner samt för iPhone-telefoner som har operativsystemet iOS 8 (eller nyare). För att kunna använda mobilbiljetten, måste din telefon ha mobildata påslaget.

Kontrollavgift

Av passagerare som inte har en giltig biljett utkrävs en kontrollavgift på 80 euro och priset av en enkelbiljett (eller värdebiljett).

I metron skall man ha en giltig biljett redan på perrongområdet, vilket börjar vid resekortläsaren. T.ex. mobilbiljetten måste ha kommit till mobilen innan man stiger på perrongområdet.

 

Tillbaka till toppen