I trafikmedlen

Barnvagn

Om du har med dig ett barn i åldern 0–6 år i barnvagn, kärra eller rullstol, får du resa utan biljett i de kollektiva färdmedlen inom HRT-området. Barnet behöver inte vara i vagnen.
 
I låggolvsspårvagnarna finns ett utrymme reserverat för kärror och vagnar vid de två främre dörrarna, i de andra spårvagnarna vid mittdörren. I fråga om bussar är det mittdörren som gäller för barnvagnar. I metron är det bästa stället mitt emot dörrarna – i nya tåg finns det mest utrymme i den mellersta delen av ett vagnpar.  Barnvagnar får tas med även på närtågen.
 
I bussar och spårvagnar med högt golv ska vagnarna och kärrorna alltid lyftas så att handtaget är riktat in mot fordonet.  Från låggolvsbussar är det tryggast att hålla i handtaget och dra ut vagnen efter sig. På metrostationerna bör barnvagnar och kärror transporteras med hiss – rulltrapporna är inte säkra för dem.  Se till att vagnen eller kärran inte kommer åt att röra sig eller falla omkull under resan.
 
Buss- eller spårvagnsföraren behöver inte ta ombord flera vagnar, kärror eller rullstolar än det ryms i det utrymme som har reserverats för dem.  På de interna busslinjerna 5 och 8 i Kervo beslutar busschauffören från fall till fall om en barnvagn kan tas ombord.
 
Det finns en tryckknapp speciellt för barnvagnar i bussar och spårvagnar. Genom att trycka på barnvagnsknappen hålls dörrarna öppna litet längre. Barnvagnsknappen rekommenderas för alla passagerare som rör sig lite långsammare än vad som är vanligt.  Knappen finns i närheten av dörren.

Barnvagnar i U-linjernas bussar


Cykel

Du kan ta med dig cykel på närtåg och på metron avgiftsfritt om det finns utrymme, också i rusningstider. Det är förbjudet att cykla på stationerna. Av säkerhetsskäl använd hissen på metrostationerna.

Du kan ta med cykeln för extra avgift också på Sveaborgsfärjan.  Närmare information om avgiften finns på Suomenlinnan Liikenne Oy:s webbsida.

Den som har cykeln med sig skall se till att den inte stör medpassagerarna eller förorsakar farliga situationer.

Det är förbjudet att ta med sig cykeln på bussen eller spårvagnen. Du kan dock ta med dig en hopfällbar cykel på bussen eller spårvagnen, om den är fällad ihop.


Bagage

Du får ta med dig bagage i rimlig mängd, till exempel matkassar, resväskor, barnvagn eller skidor.
 
Du får ändå inte störa andra passagerare med bagaget. Chauffören måste inte ta stora skrymmande saker ombord ifall de är till hinder för de andra passagerarna. Chauffören kan också neka att ta med flera barnvagnar eller rullstolar än det finns rum för.


Sällskapsdjur

Hundar, katter och andra sällskapsdjur kan tas med om det inte stör andra passagerare.  Ingen avgift tas ut för sällskapsdjuren.  På metron och närtågen kan sällskapsdjuren resa endast på de vagnar där det inte är förbjudet, enligt ett märke vid dörren.
 
Små sällskapsdjur ska sitta i mattens eller hussens famn, stora på golvet. Av säkerhetsskäl använd hissen på stationer.
 
Ledhundar för synskadade eller för invalider och befolkningsskyddshundar tas alltid med i fordonet.

Tillbaka till toppen