På hållplatsen och stationen

Hållplatsnummer

Varje hållplats kan identifieras med hjälp av en hållplatskod. Avsikten med hållplatsnumren är att underlätta användningen av elektroniska och mobila tjänster.
 
Hållplatsnumren är fyrsiffriga. Framför de fyra siffrorna i koden finns en bokstav:  E i Esbo, V i Vanda, Ka i Grankulla och Ki i Kyrkslätt.  Hållplatserna i Helsingfors står utan bokstav.  Koden står på hållplatsskylten. Dessutom finns hållplatsnumren i hållplatsförteckningen i Reseplaneraren och i Linjekarta.


Elektroniska tidtabellstavlor

På hållplatserna, terminalerna och andra offentliga lokaler finns elektroniska tavlor som visar tidtabellsinformation om kollektivtrafiken. Tavlorna på hållplatserna visar hur lång tid i minuter det är kvar tills nästa buss eller spårvagn kommer. En del av informationen är i realtid, en del enligt tidtabeller. Tilde-tecken (~) finns framför minuttalet enligt tidtabell.


Stopptecken

Visa bussföraren ett stopptecken i god tid i förväg. Vinka tills busschauffören sätter på blinkern. Ett tydligt stopptecken är speciellt viktigt när det är halt eller mörkt – då lönar det sig dessutom att ha en reflex.
 
Om det finns ljusreklam på hållplatsen, är det bäst att stå och vinka framför ljusreklamen. Chauffören ser dig bäst där.
 
Metron och närtågen stannar automatiskt på varje station.
 
Spårvagnarna stannar vid varje hållplats om det finns passagerare på hållplatsen – det är dock bra att göra stopptecken till den spårvagn man vill stiga på, framför allt om flera spårvägslinjer stannar på samma hållplats.


I rulltrappan

Stå till höger i rulltrappan och gå till vänster. Ta barn i handen –  små barn får inte åka ensamma i rulltrappan.
 
Använd inte rulltrappor till att transportera större bagage, barnvagnar och -kärrar, cyklar eller sällskapsdjur. På alla metrostationer finns hiss.
 
I ett nödfall stoppa rulltrappan genom att trycka på nödstoppknappen uppe eller nere vid rulltrappan.  Anmäl vad som hänt till metrons nödtelefon (09) 310 12 112.


Infartsparkering

Infartsparkering är ett flexibelt sätt att kombinera bil och kollektivtrafik. Det är vanligtvis gratis att parkera bilen på infartsparkeringar. Biljetten för din kollektivtrafikresa kan du köpa på stationen, i biljettautomaten eller t.ex. av konduktören på närtåget. Att betala med resekortet är enklast.

Infartsparkeringsområdena på kartan


 

Tillbaka till toppen