Tillgänglighet

Största delen av HRT:s bussar och över hälften av spårvagnarna är med låggolv. Antalet tåg med låggolv ökar i samma takt man får nya tåg i trafik. I tidtabellerna för HRT:s bussar och spårvagnar kan du se om turen körs med låggolvsfordon. Samma information hittar du i VR:s tidtabeller för närtåg.

HRT har dessutom servicelinjetrafik i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. Dessa linjer körs med minibussar med lågt golv. På servicelinjerna finns många hållplatser, så att gångavstånd blir korta. Servicelinjerna är planerade i synnerhet med tanke på seniorer, rörelsehindrade och personer som reser med hjälpmedel. Föraren hjälper vid behov vid på- och avstigningen.

Läs mer om servicelinjer som körs med minibussar


Barnvagn

Om du har med dig ett barn i åldern 0–6 år i barnvagn, kan du resa utan biljett.

Läs mer om resande med barnvagn


Rörelsehindrade

I alla trafikmedlen finns det sittplatser som är i första hand avsedda för åldringar och rörelsehindrade. Sittplatserna är inte alltid märkta. Uppmärksamhet och artighet är goda rådgivare när det är knappt om sittplatser.  De lämpligaste platserna finns i framdelen av vagnen.
 
De som rör sig långsamt kan också stiga av genom bussens framdörr. Bussarna och spårvagnarna har inbyggda monitorer vid dörrarna som stänger dem automatiskt.  Genom att trycka på barnvagnsknappen hålls dörrarna öppna litet längre.


Rullstol och rollator

Med manuell eller elektrisk rullstol och rollator kan man resa i alla trafikmedel. Viktbegränsningen på rullstolsrampen är max 300 kg.
 
Elektriska mopeder med styrstång kan inte tas med på bussarna eller spårvagnarna, eftersom de är alltför stora för rullstolplatser. I metron, i närtågen och på Sveaborgsfärjan kan man ta med elektrisk moped.
 
En passagerare i manuell eller elektrisk rullstol (eller som reser med elektrisk moped) kan resa utan biljett.

En passagerare med rollator som stiger på och av en låggolvbuss genom mittdörrarna behöver inte visa upp resekortets period för kortläsaren. Vid behov kan passageraren be medpassagerarna att hjälpa vid biljettköp. Om passageraren som reser med rollator inte kunnat betala resan utkräver biljettkontrollanten inte kontrollavgift utan visar resekortet upp för läsaren eller säljer en enkelbiljett.
 
På låggolvspårvagnarna och närtågen med låggolv visas resekortet upp för läsaren som vanligt, eftersom det finns kortläsare vid varje dörr. Också på metrons biljetthallar är det lätt att visa upp kortet för läsarna.
 


Synskadade

En synskadad person med ledhund eller vit käpp behöver inte visa upp resekortet för kortläsaren. Om den synskadade har ledsagare skall denna person visa upp kortet för läsaren.  Om den synskadade har ett stamkort ”Rätt till ledsagare” får ledsagaren resa utan biljett.


 

Tillbaka till toppen