Läroanstalter

Skolgrupper i kollektivtrafiken

Observera följande när ni är på väg till en utflykt med skolklass eller en annan större grupp:

 1. Försök resa utanför rusningstider då det finns mer utrymme i kollektivtrafikmedel.
 2. Om det är möjligt, använd spårtrafik (närtåg, metro, spårvagn) eller busslinjer med hög turtäthet så att man undviker överbelastning av enstaka avgångar.
 3. När ni använder metron, dela upp er i mindre grupper redan på stationen, vänta på metron på rätt ställe på plattformen och stig på i små grupper genom olika dörrar. Om er grupp består av fler än 10 personer, kan inte hela gruppen stiga på genom samma dörröppning på grund av den korta tid som metron stannar vid stationerna. Man får inte hålla upp dörrarna. Nästa metrotåg kommer om några minuter. Detta gäller också när ni stiger av metron.
 4. Sträva efter att på bussar och spårvagnar fördela er grupp till flera avgångar till grupper av högst 15–25 personer då trafiken fungerar med normala tidtabellsenliga avgångar.
 5. Om det inte är möjligt att fördela gruppen till mindre grupper av högst 25 personer p.g.a. en stor grupp eller en gles turtäthet (över 20 minuter), kontraktar man adressen kouluryhmat@hsl.fi för att utreda behov för extra trafik minst 3 veckor före resan.
  • I e-postmeddelande ska man berätta den planerade resans rutt, tidpunkt, gruppens storlek och de använda linjerna så exakt som möjligt.
  • Under rusningstider är det inte möjligt att ordna extra materiel eller förare så HRT ordnar inte extra turer mån–fre kl. 7.00–9.30 och 15.00–17.30.
  • Extra turer beställs inte om linjerna som står till förfogande har en gemensam turtäthet på högst 20 minuter. 20 minuter anses vara en rimlig väntetid.
  • HRT kan inte ordna beställningstrafik så extra turer beställs högst en per en normal avgång och den extra bussen följer linjens normala rutt eller ruttdel.

Mobilitetsplan

En skolelev gör ca 400 resor mellan hemmet och skolan under skolåret. Skolornas mobilitetsplan uppmuntrar till kloka resvanor. Med hjälp av planen kan man granska de dagliga resvanorna och ändra dem mot hållbarare riktning. Skolans mobilitetsplan stöder också trafikfostrans allmänna målsättningar: också barnets föräldrar lär sig påverkningar av barnets självständiga resvanor.Koululainen pysäkillä

 • ökar kännedom och engagemang om hållbarare handlingssätt i skolorna
 • ökar engagemanget mellan lärare, elever och föräldrar för att gemensamt välja färdsätt
 • ökar vardagsmotion som stöder hälsa och vitalitet
 • ökar andelen av cykling och gång och kollektivtrafik

Fördelar av mobilitetsplanen

 • mindre stockningar förorsakade av biltrafiken i närheten av skolan
 • aktivare och friskare elever, föräldrar och lärare som är bundna till hållbarare färdsätt
 • elever är självständigare i sina vardagsresor
 • tryggare gång- och cykelleder

Skolor som har utarbetat mobilitetsplanen får HRT:s Med god skolväg går man långt-märke och diplom.

Material för skolor producerat av HRT

Mobilitetsplan för vår skola (lågstadium)

Blankettbotten för mobilitetsplan (lågstadium), Word

Blankettbotten för mobilitetsplan (lågstadium), Power Point

Guide för skolans mobilitetsplan (högstadium)

Blankettbotten för mobilitetsplan (högstadium), Word

Blankettbotten för mobilitetsplan (högstadium), Power Point


Barn rör sig klok - mobilitetsplan för daghemmet eller klubben

Denna guide innehåller anvisningar för utarbetandet av mobilitetsplan för daghemmet eller klubben samt verksamhetstips. Fråga mer, beställ tryckt broschyr eller beställ en skräddarsydd elektronisk mobilitetsenkät: yrityspalvelut(a)hsl.fi

barn_ror_sig_klok.pdf

Här kan du skriva ut en pappersversion av frågeblanketten som hör till planen. Vi rekommenderar att ni beställer länken till webenkät genom att skicka e-post till adressen yrityspalvelut(a)hsl.fi

enkat_om_fardsatt.pdf


Skolor som har fått Med god skolväg går man långt-märke:

 • Jousenkaaren koulu, Esbo
 • Kirkkoharjun koulu, Kyrkslätt
 • Kuninkaantien lukio, Esbo
 • Mankkaanpuron koulu, Esbo
 • Martinkallion koulu, Esbo
 • Olarin koulu ja lukio, Esbo
 • Peltolan koulu, Vantaa
 • Pitäjänmäen peruskoulu, Helsingfors
 • Sotungin lukio, Vanda
 • Etelä-Tapiolan lukio, Esbo
 • Ali-Keravan koulu, Kervo
 • Drumsö Lågstadieskola, Helsingfors
 • Helsingin kuvataidelukio, Helsingfors
 • Jokipuiston koulu, Sibbo
 • Niittykummun koulu, Esbo
 • Pakankylän koulu, Esbo
 • Sipoonlahden koulu, Sibbo
 • Suomalais-venäläinen koulu, Helsingfors
 • Laajalahden koulu, Esbo
 • Latokasken koulu, Esbo
 • Mikkelän koulu, Esbo
 • Rastaalan koulu, Esbo
 • Aleksis Kiven peruskoulu, Helsingfors
 • Helsingin ranskalais-suomalainen koulu, Helsingfors
 • Ressun peruskoulu, Helsingfors
 • Toivolan koulu, Helsingfors
 • Länsimäen koulu, Vanda