Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
335 31.12.2016 19:23 - 20:08
Vanda lokaltrafik, linje 335 från Askis, kl. 19:08 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
79 31.12.2016 17:14 - 18:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Malm, kl. 17:08 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
98 31.12.2016 16:26 - 18:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 98, möjliga förseningar . Beräknad tid: 16:23 - 18:00.
S
5 31.12.2016 16:07 - 16:25
Spårvägslinje 5 från Järnvägsstationen , undantag möjliga. Orsak: växelfel. Plats: Linja 5 ajaa lasipalatsilta Aleksanterinkadulle ja terminaaliin. Beräknad tid: 16:05 - 16:25.
S
4 10 7B 7A 31.12.2016 15:01 - 15:15
Spårvägslinjerna: 4, 7A mot Böle, 7B mot Senattorget och 10, på väg att normaliseras. Orsak: tidigare störning. Beräknad tid: 14:50 - 15:15.
S
79 31.12.2016 14:43 - 15:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 79, möjliga förseningar . Orsak: olycka. Beräknad tid: 14:36 - 15:30.
S
79 31.12.2016 14:08 - 14:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 79, undantagsrutt. Orsak: olycka. Beräknad tid: 14:03 - 14:30.
S
46 31.12.2016 06:58 - 08:13
Esbo lokaltrafik, linje 46 från Esbo centrum, kl. 07:13 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
98 30.12.2016 22:26 - 23:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 98 från Rastböle (M), kl. 22:15 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
3 6T 6 30.12.2016 19:37 - 19:40
Spårvägslinjerna: 6 mot Sandviken, 6T mot Västra terminalen och 3 mot Brunnsparken , undantagsrutt. Trafikeras sträckan Järnvägstation - Uppropskontoret som linje 9 via Kampen. Bulevarden trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Bulevardi. Beräknad tid: 19:26 - 19:40.

Sidor

Sidor

Sidor