Publikationer år 2013

På denna sida finns publikationer i pdf-format som har publicerats i HRT:s publikationsserie år 2013. Publikationer är på finska men sammandrag finns även på svenska.

Kundnöjdhetsenkät, vår 2013 (2013/20)
Kundnöjdhetsenkät, vår 2013, bilagsdel: kvalitetsdrivfjädrar (2013/21)
Kundnöjdhetsenkät, Sveaborgs färjetrafik, sommar 2013 (2013/22)
Kundnöjdhetsenkät, höst 2012 (2013/3)
Kundnöjdhetsenkät, höst 2012, bilagsdel (2013/3)
Främjande av bilpooler i Helsingforsregionen (2013/18)
Kollektivtrafikplan för Aviapolis (2013/29)
Prioritering av infrastrukturprojekten inom busstrafiken utifrån effekterna - BUSSIKUHA, HLJ 2015 (2013/16)
Trafikeringsutredning för Esbo stadsbana (2013/12)
Helsingforsregionens trafik i internationell BEST-undersökning 2013 (2013/17)
Miljörapport för Helsingforsregionens trafik 2012 (2013/4)
Kvalitetsundersökning för HRT:s kollektivtrafik, vår 2013 (2013/19)
Kvalitetsundersökning för HRT:s kollektivtrafik, höst 2012 (2013/7)
Alternativ för kollektivtrafikens prissättning i Helsingforsregionen (2013/11)
De trafikpolitiska valens påverkan på resandet i de stora nordiska stadsregionerna (POLISE) (2013/15)
Trafikeringsplan 2013-2014 (2013/1)
Funktionell definition av information-, övervaknings- och betalningssystemet vid anslutningsparkering (2013/6)
Linjenätsplan för Västra Vanda (2013/30)
Utvecklingsprogram för kollektivtrafikens pålitlighet i Vanda (2013/2)
Utvecklingsprogram för kollektivtrafikens pålitlighet i Vanda, bilaga 1, klasser 1-4 (2013/2)
Utvecklingsprogram för kollektivtrafikens pålitlighet i Vanda, bilagor 1-4 (2013/2)