Närbussar

Närbusslinjerna (servicelinjerna) är planerade i synnerhet med tanke på seniorer och rörelsehindrade, men alla kan använda dem. Bussarna är små bussar med lågt golv. Tidtabellen är inte hastig och föraren hjälper vid behov vid på- och avstigningen.
 
Närbussarna tar dig till viktiga ställen i det egna området: till affärer, hälsostationer, bibliotek, simhall osv. Närbussarna har längs rutten märkta hållplatser, men de stannar vid behov även utanför hållplatserna, då trafikregler tillåter det.

 

I tidtabellerna för servicelinjerna kan också ingå platser som bussen trafikerar endast vid behov. Beställningen skall då ringas till det nummer som är angiven för linjen i tidtabellen.
Närbussarna är i trafik på vardagarna och vissa rutter trafikeras endast på vissa veckodagar, som är angivna i tidtabellen.
 

På närbusslinjerna gäller alla regionbiljetter samt Helsingfors, Esbos, Grankullas och Vandas interna biljetter då man reser inom kommunen i fråga.

Tidtabellerna för närbussarna i Reseplaneraren

Närbussarna i Helsingfors

Närbussarna som kör i olika stadsdelar i Helsingfors är små bussar som kan inom ramen för trafikreglerna också stanna annanstans än vid markerade hållplatser. Närbussarna är i trafik på vardagar under dagtid. Vissa busslinjer är i trafik även på lördagar.
 
Samma zonbiletter ABCD gäller i närbussarna som i andra trafikmedel. Läs mera om zoner och biljetter här: www.hsl.fi/sv/biljetter

Haga, Munksnäs, Sockenbacka och Håkansåker

31 Norra Haga – Munkshöjden
32 Norra Haga – Munkshöjden
33 Munkshöjden – Tarvo
34 Munkshöjden – Svedjeholmen
35 Näshöjden – Munkshöjden – Dragonvägen
36 Kånala - Gamlas - Magnuskärr - Britas
201 Alberga – Mäkkylä - Sockenbacka - Smedjebacka

Baggböle och Åggelby

603 Malm - Åggelby - Forsby - Kottby - Månsas - Baggböle - Svedängen

Malm och närområden

701 Vik - Rönnbacka - Malm - Skomakarböle - Brobacka
702 Jakobacka - Parkstad - Malm - Staffanslätten - Lerstrand
704 Malm - Smedsbacka

Mellungsbacka, Gårdsbacka, Östra centrum och Degerö

801 Östra centrum – Väringshamnen
802 Östra centrum – Marudd – Kasberget – Hertonäs – Degerö – Jollas
805 Östra centrum – Mellungsbacka – Kvarnbäcken
811 Stensböle – Gårdsbacka – Mellungsbacka – Västerkulla – Råby
812 Mellungsbacka - Ärvings - Gårdsbacka - Kvarnbäcken - Hertonäs
812B Mellungsbacka – Ärvings – Gårdsbacka – Kvarnbäcken

Nordsjö 

813 Nordsjö(M) – Norra köpcentrum
814 Nordsjö(M) – Krokholmsvägen
815 Nordsjö(M) – Stora Ullholmsvägen
816 Nordsjö(M) – Kallviksudden – Ramsöudden
817 Nordsjö(M) – Kallvik
818 Nordsjö(M) – Nordsjö hamn - Mellungsbacka(M)
819 Nordsjö(M) – Nybondas

Närbussarna i Esbo och Grankulla

Hagalund 

116 Hagalund – Norra Hagalund  ruttkarta och tidtabell
117 Hagalund simhall – Drakelden – Österstranden - Hagalund  ruttkarta och tidtabell
119 Hagalund – Ängskulla  ruttkarta och tidtabell

Fr.o.m. 10.8

116 Hagalund - Norra Hagalund  ruttakarta och tidtabell
117 Hagalund simhall - Drakelden - Österstranden - Hagalund  ruttkarta och tidtabell
119 Hagalund - Ängskulla  ruttkarta och tidtabell

Mattby och Olars

137 Mattby – Mattberget – Biskopsby – Kvisbacka  ruttkarta och tidtabell
138 Mattby - Notudden - Mattberget  ruttkarta och tidtabell

Fr.o.m.10.8

137 Mattby - Mattberget - Biskopsby - Kvisbacka  ruttkarta och tidtabell
138 Mattby - Notudden - Mattberget  ruttkarta och tidtabell

Esboviken 

148 Esbovikens centrum – Sökö - Ivisnäs  ruttkarta och tidtabell
149 Esbovikens centrum – Stensvik  ruttkarta och tidtabell

Fr.o.m. 10.8

148 Esbovikens centrum - Sökö - Ivisnäs  ruttkarta och tidtabell
149 Esbovikens centrum - Stensvik  ruttkarta och tidtabell

Esbo centrum och Köklax

168
Esbo centrum - Mickels - Köklax  ruttkarta och tidtabell
169 Esbo centrum - Södrik  ruttkarta och tidtabell

Fr.o.m. 10.8

168 Esbo centrum - Mickels - Köklax  ruttkarta och tidtabell
169 Esbo centrum - Södrik  ruttkarta och tidtabell

Alberga 

207 Alberga - Fågelkärr -Vallberget - Alberga, från och med 29.6.2020  ruttkarta och tidtabell
229 Alberga - Karabacka - Gröndal, från och med 29.6.2020  ruttkarta och tidtabell

Fr.o.m. 10.8

207 Alberga - Fågelkärr -Vallberget - Alberga  ruttkarta och tidtabell
229 Alberga - Karabacka - Gröndal  ruttkarta och tidtabell

Grankulla 

232 Kyrkovägen - Gallträsk - Kasaberget - Kyrkovägen  ruttkarta och tidtabell

Fr.o.m. 10.8

232 Kyrkovägen - Gallträsk - Kasaberget - Kyrkovägen  ruttkarta och tidtabell

Närbussarna i Vanda

313 Gruvsta – Myrbacka – Tavastby  ruttkarta och tidtabell
413 Mårtensdal – Myrbacka  ruttkarta och tidtabell
618 Dickursby – Simonsböle – Lejle – Pejas  ruttkarta och tidtabell
713 Kungsbacka – Håkansböle – Fagersta  ruttkarta och tidtabell
723 Lövkulla – Räckhals – Havukoski – Björkby – Pejas  ruttkarta och tidtabell

Fr.o.m. 10.8

313 Gruvsta – Myrbacka – Tavastby  ruttkarta och tidtabell
413 Mårtensdal – Myrbacka  ruttkarta och tidtabell
618 Dickursby – Simonsböle – Lejle – Pejas  ruttkarta och tidtabell
713 Kungsbacka – Håkansböle – Fagersta  ruttkarta och tidtabell
723 Lövkulla – Räckhals – Havukoski – Björkby – Pejas  ruttkarta och tidtabell

Också närbussen 811 (Stensböle – Gårdsbacka – Mellungsbacka – Västerkulla – Råby) kör i Vanda (ruttkarta, tidtabell).

Närbussarna i Kyrkslätt

I Kyrkslätt kör två anroppstyrda närbussar.

Södra Kyrkslätts närbuss 918 trafikerar på måndagarna, onsdagarna och fredagarna kl. 7-11.30 och 12.30-16.30. Linjen betjänar Södra Kyrkslätt, Kyrkslätts centrum och Vols.

Norra Kyrkslätts närbuss 919 trafikerar på tisdagarna och torsdagarna kl. 7-11.30 och 12.30-16.30. Linjen betjänar Norra Kyrkslätt, Kyrkslätts centrum och Vols.

Trafikåmroden för linjer 918 och 919

Så här beställer du närbuss i Kyrkslätt
• ring 09 274 6900
• berätta avgångshållplatsens namn eller nummer eller adressen varifrån du vill åka – bussen kommer till den närmaste hållplatsen/anropsplats
• gå till hållplatsen/anropsplatsen vid den angivna tidpunkten

Gör beställningen senast en timme före den önskade avgångstiden – du kan beställa bussen två veckor i förväg.  Beställningssamtalet kostar lokalnätsavgift, inga tilläggsavgifter.  På bussen gäller HRT:s biljetter. Enkelbiljetter kan köpas av föraren.

Närbussarna är små bussar med lågt golv för 16-22 passagerare. På bussen finns utrymme för barnvagnar, rollstolar eller rollatorer. Bussarna stannar vid busshållplatserna och därtill finns det andra stopplatser (anropsplatser) tätt. Föraren hjälper vid behov.

Tillbaka till toppen