Biljetter och zoner i Sjundeå

Sjundeås anslutning till samkommunen HRT betyder att HRT:s tredje zon utsträcks till Sjundeå och HRT:s resekort med period- och värdebiljetter tas i bruk i kollektivtrafiken i Sjundeå. Det innebär att du kan resa från Sjundeå till de åtta andra HRT:s medlemskommuner med en och samma biljett.

Sjundeås biljettzon: Sjundeå och Kyrkslätt

Vid årsskiftet kommer Sjundeå att höra till samma biljettzon som Kyrkslätt. Den som börjar sin resa från Sjundeå kan köpa följande biljetter:

Intern biljett:
Med interna biljetter kan man resa inom Sjundeå och Kyrkslätt.
Närregion 2-biljett:
Med Närregion 2-biljetten kan man resa från Sjundeå till Esbo, Grankulla, Sibbo, Kervo, Kyrkslätt, Vanda och Tusby om resan inte går via Helsingfors.
Närregion 3 -biljett:
Med Närregion 3-biljetten kan man resa från Sjundeå till det övriga HRT-området.
HSL:n lippuvyöhykkeet
I framtiden får HRT nya zoner och då kommer Sjundeå att höra till D-zonen. Läs mer om förnyelsen på HRT:s webbsidor: https://www.hsl.fi/taksa-ja-lippujarjestelma

Biljettpriser och resekort

Du kan bekanta dig med de nuvarande biljettpriserna på HRT:s webbplats (https://www.hsl.fi/liput-ja-hinnat). Styrelsen beslutar om biljettpriser för nästa år på sitt möte i oktober.

I HRT-området lönar det sig att resa med resekortet som kan laddas med värde eller period. Enkelbiljetterna är förmånligare om man köper dem med värde som är laddat på resekortet, och med periodbiljetten är det möjligt att resa obegränsat inom en zon eller flera zoner under en viss tidsperiod. Resekortet kan laddas på vilket som helst försäljningsställe för resekortet i HRT-området.

HRT skickar information om resekortskampanjen till alla hushåll i Sjundeå vid oktober-november. Resekortet kan beställas gratis under kampanjen. Vanligtvis kostar ett resekort 5 euro. Du kan ladda periodbiljetter eller värde på kortet från och med den 1 januari 2018. Enkel- och dygnsbiljetter kan köpas i automat, R-kiosk och hos bussförare.

Biljetter för skolelever

Skolelever som är berättigade att åka buss mellan hemmet och skolan, får sina resekort i början av januari. Skolväsendet beställer resekorten från HRT och sköter utdelningen av korten till eleverna.

HRT:s tjänster i Sjundeå

Ett personligt HRT-resekort kan du skaffa på servicestället som HRT och Sjundeå kommun öppnar i biblioteket. På servicestället kan du också ladda ditt kort, uppdatera dina uppgifter på kortet samt få rådgivning kring kollektivtrafik. Om serviceställets öppettider bestäms under hösten.

Tillbaka till toppen