Västmetron och det nya busslinjenätet 3.1.2018

Den nya 14 kilometer långa metrosträckan från Gräsviken i Helsingfors till Mattby i Esbo öppnades för trafik 18.11.2017. Snart blir det stora förändringar i busslinjenätet i södra Esbo och på Drumsö. Ofta förekommande frågor och svar finns på sidan hsl.fi/sv/västmetron.