Plan över linjenätet i Tusby och Kervo

HRT utarbetar en plan över linjenätet i Tusby och Kervo för åren 2019 – 2029. Syftet med linjenätsplanen är att betjäna invånarna så bra som möjligt med ett kostnadseffektivt kollektivtrafiklinjenät.

Hur planen framskrider

Du kan följa hur planen framskrider i en blogg. På bloggsidan har invånarna haft möjlighet att kommentera planerna och diskutera med HRT:s kollektivtrafikplanerare. Planen görs i samarbete med Tusby, Kervo och HRT:s sakkunniga. Utkast till planen är nu framlagda på bloggen.

Suunnitteluvaihe

Varför vill man planera ett nytt linjenät i Tusby och Kervo just nu?

Tusby anslöt sig till samkommunen Helsingforsregionens trafik i början av 2018. Därför är det viktigt att planera ett kollektivtrafiknät i området som följer HRT:s planeringsprinciper. I Tusby finns trafikavtal och vissa av dem gäller till och med år 2019. För att den av HRT planerade kollektivtrafiken ska kunna starta i Tusby under 2019, ska besluten om linjenätsplanen och konkurrensutsättningen fattas i början av 2018.

Kollektivtrafiknätet i Kervo har under de senaste åren genomgått väldigt få förändringar. Det har dock skett förändringar i tågtrafiken på stambanan och i markanvändningen i Kervo, och det nya linjenätet betjänar inte invånarna på bästa möjliga sättet. Också Tusbys medlemskap i HRT påverkar kollektivtrafikutbudet i Kervo. Det har också skett ändringar i kollektivtrafiknätet i Vanda på grund av Ringbanan som påverkar regionlinjerna i Kervo. Det utarbetades en linjenätsplan för Kervo 2015 och information som då samlades in kommer att utnyttjas i detta arbete.

Mer information om Tusbys medlemskap i HRT 2018 hittar du på adressen: hsl.fi/tuusula (på finska)