Publikationer under 2019

Nedan finns publikationer i pdf-format som har publicerats i HRT:s publikationsserie under 2019.  Publikationer som gäller MBT-arbetet (markanvändning, boende och trafik i Helsingforsregionen) hittar du här, på adressen hsl.fi/mal/julkaisut

Publikationerna utges på finska med sammandrag på svenska och engelska.