Se hur vi bygger nya snabbspårvägen – information om avvikande trafik

Arbeten för att bygga snabbspårvägen inom Spårjokern-projektet inleddes 3.6.2019.

HRT informerar om förändringarna i trafiken ca 2-5 veckor i förväg när arbetena fortskrider bland annat på HSL.fi, i HSL-appen och displayen ombord på bussar om HRT har fått information om ändringen i förväg. Om förändringarna informeras också på hållplatserna med ett separat meddelande. Information om avvikande rutter får du också från HRT:s kundtjänst dvs. serviceställen och telefontjänst.

T.ex. i Reseplaneraren visas tidtabellerna ca tre veckor innan de börjar gälla. Då är det enkelt att se vilken rutt som passar bäst.

Kom ihåg att kolla trafikmeddelanden!

Läs mer om aktuell information om pågående arbeten och trafikarrangemang på sidan: Raidejokeri.info

 

Från och med 1.1.2020 påverkar arbeten för Spårjokern i Vik och Sockenbacka

 

Läs trafikmeddelandet