Nya busslinjenätet i nordöstra Helsingfors 2017

Obs! Busslinjenätet i nordöstra Helsingfors förnyades i augusti 2017, och denna sida uppdateras inte längre.

Efter många års arbete får nordöstra Helsingfors ett förnyat busslinjenät den 14 augusti 2017. Många busslinjer får en ny rutt och vissa busslinjer får nya linjenummer. Efter förnyelsen dras trafiken där det finns det största behovet.

Syftet med ändringen är att erbjuda täta turer såväl till en tågstation som till stadskärnan – utan att glömma bort lokala resbehov.

Målsättningen är att busslinjerna har regelbunden turtäthet, och när två eller flera busslinjer trafikerar samma sträcka, ökar också turtätheten på sträckan.

Linje 72 blir busslinje 61, och linje 68 blir busslinje 78. Så blir linjenumreringen logisk: Bussar som kör längs Backasgatan börjar med nummer 6 och bussar som kör längs Tavastvägen med nummer 7.

PDF icon  Infobladet om det nya busslinjenätet i nordöstra Helsingfors (på finska, i pdf-format)

PDF icon  Tidtabeller för bussarna i nordöstra Helsingfors fr.o.m. 14.8.2017 (i pdf-format)

Bussi 75 siirtyy kulkemaan Lahdenväylää pitkin Jakomäkeen

Invånarna togs med i planeringen

Utarbetandet av planen för linjenätet för nordöstra Helsingfors startade hösten 2014, och invånarna har deltagit i planeringsarbetet ända sedan projektet startade. Det startades också en blogg för att berätta hur planeringen fortskrider, och utkast presenterades för allmänheten bland annat på invånarmöten.

Efter det gjordes ändringar i linjenätsplanen och om det nya planutkastet fick HRT betydligt färre klagomål.

HRT:s styrelse godkände linjenätsplanen för nordöstra Helsingfors 26.5.2015. Efter det konkurrensutsattes områdets busstrafik.

Närbussarna kompletterar linjenätet

I nordöstra Helsingfors kör också närbussar som kompletterar linjenätet och erbjuder förbindelser till viktiga ställen i området. Också rutterna för närbussarna i nordöstra Helsingfors ändras 14.8.

Varför förnyas busslinjenätet i nordöstra Helsingfors?

  • Förra gången busslinjenätet ändrades var 1996 när stadsbanan mellan Helsingfors och Dickursby öppnades.
  • Invånarantalet har ökat i vissa områden – nya invånare har flyttat till exempel till Viksbacka och Alpbyn.
  • Tågtrafiken på stambanan är ännu tätare tack vare ringbanan som öppnade sommaren 2015. Från Malm och Parkstad avgår tåg mot Helsingfors och Dickursby ca var femte minut.
  • Stomlinje 560 som startade 2015 har förbättrat den tvärgående trafiken. HRT planerar att starta nya stomlinjer i framtiden.
  • Vissa busslinjer har haft låga passagerarantal, och på vissa andra busslinjer har passagerarantalet ökat.