Nya linjer och kartor

Ändringarna i spårvagnslinjenätet trädde i kraft måndagen den 14 augusti 2017 när HRT:s kollektrafik övergick till vintertidtabellerna. I samband med ändringarna låg ner de s.k. cirkellinjerna (2 och 3, 7A och 7B), och alla linjer har nu en egen änd- och avgångsplats.

Obs! Du kan förstora ruttkartorna genom att klicka på dem!

Spårvagnslinjerna i Helsingfors fr.o.m. 14.8.2017

Spårvagnslinjerna i Helsingfors fr.o.m. 14.8.2017

Ändringar per linje

Linje 1:
Rutten ändrades, och linjen började köra på alla veckodagar. Rutten är Eira – Fredriksgatan – Bulevarden – Glaspalatset – Runebergsgatan – Helsingegatan – Sörnäs – Backasgatan – Kottby. Linjen kör på vardagar och lördagar med 10 minuters mellanrum och på söndagar med 12 minuters mellanrum.

Raitiolinjan 1 reitti 14.8.2017 alkaen

Linje 2:
Linjens rutt ändrades i Främre Tölö och i stadskärnan. Rutt går nu via Alexandersgatan, Mannerheimvägen och Arkadiagatan. Linjen trafikerar inte längre sträckan från Järnvägsstationen till Kampen, den ersatte med en ny rutt för linje 7. Linjens norra ändhållplats flyttades till Västra Böle. Turtätheten och trafikeringstiderna förändrades inte.

Linjojen 2, 3 ja 7 reitit syksystä 2017 alkaen

Linje 3:
Linjens norra ändhållplats flyttade till korsningen av Mannerheimvägen och Granvägen när det nya spårvagnsspåret på Grejusgatan blev klart. Turtätheten och trafikeringstiderna förändrades inte.

PDF icon  Rutten för linjerna 2, 3 och 7 

Linje 4:
Det skedde inga förändringar på linjen.

Linje 5:
Det skedde inga förändringar på linjen.

Linjerna 6 och 6T:
Linje 6 började köra med glesare turintervall dvs. med 10 minuters mellanrum under rusningstider. I framtiden kör linjen med samma turintervall som linje 7. Då går spårvagnarna på Tavastvägen mellan Sörnäs och Hagnäs med regelbunden och jämn turintervall dvs. med 5-6 minuters mellanrum. Turtätheten i Arabia tillsammans med linje 8 är 5-6 minuter. Det skedde inga förändringar på linje 6T.

Linje 7:
Linjerna 7A och 7B drog in och ersatte med de ruttändringar som sker på de andra linjerna. Linjen 7 började köra rutten Västra Böle – Böle station – Backasgatan – Sörnäs – Hagnäs – Kronohagen – Järnvägsstationen – Kampen – Västra terminalen. Linje 2 började köra från Tölö till Västra Böle.

PDF icon  Rutten för linjerna 2, 3 och 7 

Linje 8:
Turerna kör med 10 minuters mellanrum i rusningstrafik. Linjerna 1, 6 och 8 kommer att ha samma turintervall. På så sätt kör spårvagnarna på linjerna 1 och 8 med en tätare turintervall än nu på den gemensamma sträckan mellan Tölö och Sörnäs dvs. med 5-6 minuters mellanrum. Linjerna 6 och 8 kommer att ha samma turintervall på Tavastvägen mellan Sörnäs och Arabia.

Linje 9:
Den södra ändhållplatsen flyttade från Västra terminalen till Utterhällen. Linjen började köra längs det nya spårvagnsspåret på Medelhavsgatan.

Raitiolinjan 9 reitti 14.8.2017 alkaen

Linje 10:
Det skedde inga förändringar på linjen.