HRT inför
ett nytt zonsystem

De nya zonerna börjar gälla 27.4.2019 i kollektivtrafiken i Helsingforsregionen.

 

Zoner och biljetterhttps://vyohykereittiopas.hsl.fi/sv

HRT:s biljetter förändras när de nya zonerna ersätter biljettområdena som baserat sig på kommungränserna. Zonerna heter A, B, C och D.

Köp en biljett för alla de zoner du åker igenom. I ABC-området behöver du alltså en AB-, BC- eller ABC-biljett. I zon D kan man köpa en biljett som gäller endast för zon D.

Bekanta dig med de nya zonerna
Reseplaneraren för zoner
Kartor i PDF-form ›

De nya biljetterna och biljettpriserna
biljetter och priser.pdf

Vad förändras?


Större reseområden

Du kan resa t.ex. med en AB-biljett med metron från en ändstation till en annan.


Korta resor mellan kommunerna blir förmånligare

Ligger din närmaste post, bibliotek eller simhall i grannkommunen? Med de nya biljetterna kan du enkelt resa över kommungränsen.


Längre giltighetstid för enkelbiljetter

Enkel- och värdebiljetterna gäller i fortsättningen i 80-110 min


Ny, förmånlig tilläggsbiljett

Om du har en giltig periodbiljett kan du utvidga ditt reseområde förmånligt genom att köpa en tilläggsbiljett.


 

De gamla resekorten slutar att fungera

Du kan byta ut ditt gamla resekort gratis mot ett nytt HRT-kort på alla försäljningsställen. Du kan inte längre använda det gamla resekortet för att köpa biljetter när de nya zonerna har börjat gälla.

Spårvagnsbiljetten upphör

I fortsättningen kostar alla korta resor lika mycket i alla zoner, oavsett trafikmedel.

 

 

 

Vilken biljett behöver du?

När du planerar din resa kan du använda HSL-appen eller Reseplaneraren som visar information om de nya zonerna och om biljett som gäller för din resa.

 

 

 

 

Ny, förmånlig tilläggsbiljett

Om du har en giltig periodbiljett kan du utvidga ditt reseområde förmånligt genom att köpa en tilläggsbiljett. Om du har köpt din periodbiljett i HSL-appen, måste du också köpa tilläggsbiljetten via appen. På motsvarande sätt köper du tilläggsbiljetten med HRT-kortet om din periodbiljett har laddats till HRT-kortet.

Om du har t.ex. en AB-periodbiljett och reser till flygplatsen, kan du köpa en tilläggsbiljett för zon C. Eller om du reser endast då och då till Helsingfors centrum och du har en BC-periodbiljett, kan du köpa en tilläggsbiljett för zon A.  

Se även
Pristabell ›

De nya biljetterna kan köpas i alla HRT:s försäljningskanaler fr.o.m. 27.4.2019

I HSL-appen
Ladda ner appen

Med HSL-kortet i kortläsaren
Testa demoversionen

På HRT:s serviceställe och via övriga försäljningskanaler
Sök försäljningsställe


Vad sker med de giltiga biljetterna när zonerna förnyas?

Om din periodbiljett är giltig också efter 27.4.2019, förvandlas den automatiskt till biljetter som gäller i de nya zonerna.*

Vid förändringen antingen utvidgas ditt reseområde eller förblir oförändrat. Om den nya periodbiljetten inte motsvarar dina behov, kan du ändra biljettens giltighetsområde på ett serviceställe inom 2 månader från zonförnyelsen.

* Ett undantag är Östersundom som efter förändringen ligger i zon C. I fortsättningen behöver man en ABC-biljett om man reser från Östersundom till Helsingfors centrum.

HSL-appen visar
vilken biljett som gäller för din resa.


Du ser vilken biljett du behöver i samband med biljettköp när du anger din avgångsplats och destination.
Också Reseplaneraren visar i samband med ruttsök vilken biljett du behöver.

Ladda ner appen
  


Ofta ställda frågor

Vad sker med de giltiga biljetterna när de nya zonerna börjar gälla?

Om din periodbiljett är giltig också efter 27.4.2019, förvandlas den automatiskt till biljetter som gäller i de nya zonerna.  I samband med förändringen ditt reseområde eller förblir oförändrat. Ett undantag är Östersundom som ligger efter förändringen i zon C. I fortsättningen behöver man en ABC-biljett om man reser från Östersundom till Helsingfors centrum.
Om den nya periodbiljetten inte motsvarar dina behov, kan du ändra biljettens giltighetsområde på ett serviceställe inom 2 månader från zonförnyelsen utan att betala en expeditionsavgift på 6 euro.  Om din nya periodbiljett är förmånligare än den gamla, laddas prisskillnaden som värde på ditt HRT-kort. Du kan använda värde för att betala enstaka resor och en periodbiljett.
En periodbiljett i HSL-appen kan gottgöras på HRT:s egna serviceställen på Järnvägstorget, Östra centrum och i Böle. Den gamla periodbiljetten återköps och summan betalas på det betalkort som kopplats till appen. Du betalar för de dagar som biljetten har varit giltig. Efter det kan du köpa en ny periodbiljett i HSL-appen.
Också enkel- och dygnsbiljetterna som är köpta före zonförnyelsen och laddade på engångskortet, ändras på samma sätt.

Så här ändras biljetterna:

De gamla biljetterna Zonbiljetterna
Helsingfors interna biljett AB
Esbos och Vandas interna biljetter BC
Kervo-Sibbo-Tusby och
Kyrkslätt-Sjundeå -biljetter
D
Regionbiljett ABC
Närregion 2 BCD
Närregion 3  ABCD

Myös kertakortille ladatut, ennen vyöhykeuudistusta ostetut kerta- ja vuorokausiliput muuttuvat samalla tavalla.

Hur kan jag veta vilken biljett jag behöver?

När du planerar din resa kan du använda HSL-appen eller Reseplaneraren som visar zonen och vilken biljett som gäller för din resa. Reseplaneraren för zoner visar vilken biljett som gäller för din resa och i vilken zon olika platser ligger . Zongränserna visas också i den tryckta linjekartan som uppdateras före förnyelsen. På hållplatserna och stationerna finns information om zonerna på hållplatsskylten och affischerna. Kortläsarna i trafikmedlen vet i vilken zon du är och visar vilka biljetter du kan köpa i respektive zon.

Varför genomförs reformen?

Stadsstrukturen i Helsingforsregionen blir tätare och invånarantalet ökar. Samtidigt förändras människornas resmönster. Helsingforsregionen bildar ett enhetligt pendlingsområde där man reser oberoende av kommungränserna. I många ställen kan det närmaste köpcentret, biblioteket eller simhallen ligga i grannkommunen. Också kommunerna i regionen utvecklar sina tjänster så att de kan användas över kommungränserna.

De nuvarande biljettområdena följer kommungränserna och korta resor som överskrider kommungränserna är dyra jämfört med resans längd. Ett annat problem är att man kan med en och samma biljett göra väldigt olika resor: i öster kan man resa ända till gränsen till Sibbo med Helsingfors intern biljett men i väster går gränsen till regionbiljetten redan i Hanaholmen. Det betyder att många av våra kunder nu har möjlighet att resa längre på sina biljetter.