Smart trafik och bättre service

Införandet av det nya biljett- och informationssystemet i Helsingforsregionen startade på sommaren 2016. Förnyelsen gör vardagen lättare för HRT:s kunder, medför pekskärmar som är lätta att använda samt passagerarinformation i realtid.

För passagerare

En av de mest synliga delarna av förnyelsen är moderna resekortläsare som har pekskärm. Också biljettautomaterna byts ut mot nya. I framtiden kan realtidsinformation om alla fordon i kollektivtrafiken förmedlas via bildskärmar vid hållplatser och i Reseplaneraren.

Läs mer

För media

Läs om projektets bakgrund och tidtabell samt se de ofta förekommande frågor. Här kan du också ladda bilder och hitta kontaktuppgifter.

Läs mer