Ännu mer information?

Läs om projektets bakgrund och tidtabell. På dessa sidor hittas också svar på ofta förekommande frågor. Här kan du också ladda bilder och hitta kontaktuppgifterna.

Bakgrund till projekt

Det nuvarande resekortsystemet togs i bruk i början av 2000-talet. Nu är det dags att förnya det gamla systemet eftersom livslängden för sådana systemen är högst 10 – 15 år. 

Det kan hittas endast ett begränsat antal nya enheter till det system som nu är i bruk. Det har blivit allt svårare att få tag i nya reservdelar och komponenter och systemet kan inte längre upprätthållas. Leverantören Tieto Finland Oyj är helhetsansvarig för det nya systemet.

Vad möjliggör förnyelsen?

Med förnyelsen blir det lättare att utvidga resekortets användningsområde till nya kommuner, eftersom det är enklare att lägga till nya reszoner i det nya systemet än i det nuvarande.  Det är lätt att köpa en värdebiljett med resekort. Samtidigt kan nya webbaserade och mobila tjänster tas i bruk och också Reseplaneraren får nya finesser. 

FÖRNYELSEN I ETT NÖTSKAL

 • De nya kortläsarna och biljettautomaterna har pekskärm.
 • I fortsättningen fås realtidsinformation om alla bussar, spårvagnar, närtåg och metron, bland annat passertiderna vid hållplatserna.
 • Den nya förarenheten erbjuder ruttanvisningar samt meddelande om störningar i trafiken och undantagsrutter.
 • Via enheter förmedlas också samtal och meddelanden mellan arbetsledning och förare.  Genom att trycka på den nya säkerhetsknappen får bussföraren kontakt med kontrollcentralen.
 • Trafikljusprioritering tas i bruk i hela HRT-området.
 • Förnyelsen av försäljningssystemet gäller alla nuvarande försäljningskanaler och förnyelsen möjliggör laddningen av kortet på nätet.
 • Tack vare det nya systemet kan vi ta det nya zonsystemet i bruk – enligt preliminärt utkast år 2017.

Hur framskrider förnyelsen?

Det första skedet i förnyelsen som blir synligt för passagerarna är testbruk av den nya tekniken i bussar av ett bussbolag (Åbergin linja). Testbruket beräknas starta i slutet av mars 2016 på Esbos interna linjer 16, 16A och 16B samt på regionlinjerna 105 och 565. Den nya tekniken kommer att testas även i några spårvagnar och tåg under april-maj. I april testas en resekortläsare även på en metrostation (Fiskehamnen).  Det är viktigt att testa hur systemet fungerar. Under testbruket görs ännu förbättringar och ändringar som behövs.

Efter ett godkänt testbruk startar montering av de nya resekortläsarna, uppskattningsvis i maj 2016. Samtidigt installeras också datorer och förarens enheter samt skärmar som visar den följande hållplatsen. Installeringsarbeten beräknas pågå i 9 månader. Den nya utrustningen installeras sammanlagt till 1500 bussar, spårvagnar och tågvagnar i HRT-området.

Ladda ner bilden om tidtabell på finska (PDF)

FÖRNYELSEN I SIFFROR

 • 3800 resekortläsare
 • 100 biljettautomater
 • 1500 hållplatsskärmar
 • 8000 utropsfiler
 • 1500 fordonsapparater
 • 180 km av kablar
 • 300 trafikljus
 • 250 kunder som deltog i användartest
 • hundratals utbildningsdagar
 • tuseltals testdagar

Vanligaste frågorna

Sidan uppdateras


Varför förnyas systemet?

Det är nödvändigt att förnya det gamla systemet eftersom livslängden för sådana här systemen är högst 10 – 15 år. Det kan hittas endast ett begränsat antal nya enheter till det system som togs i bruk 2002. Det har blivit allt svårare att få tag i nya reservdelar och komponenter och systemet kan inte längre upprätthållas. Det nya systemet förbättrar avsevärt servicen och reseupplevelsen. Dessutom erbjuder förnyelsen bättre förutsättningar för att utveckla service även i fortsättningen.

 

Den mest synliga delen av förnyelsen för passagerare?

En av de mest synliga delarna av förnyelsen är de moderna resekortläsare som har pekskärm. Också biljettautomaterna byts ut mot nya. I spårvagnar kommer det att installeras enkelbiljettautomater. Tack vare förnyelsen fås realtidsinformation om alla trafikmedel till terminal- och hållplatsskärmar och till Reseplaneraren. I den nya Reseplaneraren kan man följa fordonens position på kartan. Ombord på alla bussar och spårvagnar installeras skärm som visar namnet på den följande hållplatsen. Passagerarna får information om följande hållplats också med hjälp av utrop. På bildskärmar och via utrop kan senare ges information om undantagsrutter och ändringar i trafiken. Passagerarna får bättre realtidsinformation i oväntade störnings- och undantagssituationer. Då är det ännu lättare och smidigare att åka kollektivt.

 

Hur köper man en värdebiljett med den nya kortläsaren? Varför blir det ändringar?

I den nya kortläsaren som har pekskärm godkänns köp av biljett och de val som gjorts genom att välja OK. Resekortet visas upp för kortläsaren först efter att passageraren har valt OK. Den köpta biljetten laddas på kortet när passageraren visar upp sitt kort och då går det inte längre att ändra biljetten. Genom att välja OK minskar antalet feltryckningar när kunden kan kontrollera och ändra sitt val samt annullera sitt val om det behövs.

Särskilt i den kommande zonmodellen behövs OK-tangenten, eftersom kunden alltid ska välja åtminstone två resezoner och godkänna köpet.

Kortets läsområde har ändrats i den nya kortläsaren. Kravet har varit att kortläsaren kan användas med en hand och med denna funktionslogik uppfylls kravet. Spårvagnstangenten är inte länge 0 utan en ikon med bild på en spårvagn. Dessa finns endast i de kortläsare som finns ombord på spårvagnar. Användning av den nya kortläsaren kan övas här. 


Fungerar de nuvarande resekorten i de nya kortläsarna?

Ja. Det tar flera månader innan alla kortläsare har byts ut mot nya. Under övergångsperioden har en del av trafikmedel gamla kortläsare, en del de nya. Samma resekort fungerar i båda läsare.

 
Godkänner den nya läsaren en värdebiljett som köpt i den gamla kortläsaren? Jag har köpt en värdebiljett i den gamla kortläsaren, kan jag byta till trafikmedel som har en ny kortläsare?

Ja. De gamla och nya enheterna fungerar tillsammans. 


Kommer de gamla resekorten att bytas mot nya i samband med förnyelsen?

Nej. Då man övergår till det nya systemet, gäller det gamla kortet som betalningsmedel. Resekorten byts ut mot nya senare, så att den nya zonmodellen och laddningen av resekortet på nätet kan tas i bruk. Dessutom börjar livslängden på de nuvarande korten att gå ut.  Det nya resekortet blir blått HRT-kort och engångskortet blir vitt Besökskort.  Byt av resekort sker enkelt i samband med en ny laddning vid försäljningsställen. Kortbyte är gratis under en viss tidsperiod. Vi kommer att informera passagerarna om kortbyte i god tid.


Tas de nya zonerna i bruk i samband med de nya resekortläsarna?

Nej. Det nuvarande zonsystemet (intern biljett, regionbiljett, Närregion 2 och Närregion 3) kommer att användas i början. Avsikten är att den nya zonmodellen tas i bruk år 2017, när all ny utrustning har installerats i trafikmedlen, resekorten byts ut mot nya och hela informationsförnyelsen är klar. 

 

 

Material

 

Uppdateras senare

 

HRT:s bildbank

Kontaktuppgifter


HRT

Projektdirektör Eero Nikula, tfn 050 4836589, eero.nikula@hsl.fi

Direktör på avdelning för passagerartjänster Pirkko Lento, tfn 050 3807033, pirkko.lento@hsl.fi

Kommunikation- och marknadsförsingsdirektör Mari Flink, tfn 040 7150440, mari.flink@hsl.fi

Projektinformation, projektchef Eeva Jakobsson, tfn 045 6322800, eeva.jakobsson@hsl.fi