Nya kortläsare och biljettautomater, realtidsinformation om trafik

En av de mest synliga delarna av förnyelsen är de moderna resekortläsare som har pekskärm. Också biljettautomaterna byts ut mot nya. I framtiden kan realtidsinformation om alla fordon förmedlas via bildskärmar vid hållplatser och i Reseplaneraren.

Lätt och enkelt.

De nya kortläsarna är lätta att använda. Du kan köpa gamla kända biljetter i den nya kortläsaren, och tangenterna är de samma som förr. Endast tangenten 0 har bytts ut mot en ny dvs. spårvagnsbiljett köper du genom att välja ikonen med spårvagn.

Också i framtiden visas periodbiljetten upp för kortläsaren, i den nya läsaren vid läsarens nedre del. I fortsättningen sker köp av värdebiljett i en annan ordning än nu. Först väljer du reseområde (den önskade biljetten), sedan godkänner du valet genom att välja OK. Till slut visar du upp ditt resekort för kortläsaren. Du kan öva att använda den nya kortläsaren med hjälp av den elektroniska resekortläsare som finns på denna sida.

För närvarande har man installerat nya resekortsläsare ombord på ungefär 1100 bussar, över 130 tåg och 90 spårvagnar. Installeringsarbetena fortsätter till hösten 2017. Fram till dess kommer det att finnas både gamla och nya kortläsare i bruk i trafikmedel.

Också HRT:s zonmodell kommer att förnyas men övergången till den nya modellen sker inte vid det första skedet av biljett- och informationsförnyelsen. Den nya zonmodellen tas i bruk under 2018 när förnyelsen annars är klar och de gamla resekorten har bytts ut mot nya. Då får kortläsarna ett nytt användargränssnitt (A, B, C och D-tangenter).

FÖRDELAR

 • Lätt att köpa värdebiljetter.
 • Eftersom köp av biljett godkänns genom att välja OK, minskas antalet felköp.
 • Fungerar med hanskorna eller vantarna på.
 • Kan installeras inomhus eller utomhus.
 • Det är enkelt att köpa flera biljetter med ett resekort.

NYA FUNKTIONER

 • Alla val godkänns genom att välja OK.
 • Resan betalas i en annan ordning än nu: först väljer man reseområdet (biljett), sedan godkänns valet genom att välja OK och till sist visar man upp resekortet för kortläsaren.
 • När du köper biljetter för en grupp, ska du alltid ange det totala antalet passagerare. När kortläsaren läser kortet, godkänner den automatiskt en eventuell periodbiljett som betalaren har laddad på sitt resekort.

Köp din biljett enkelt i de nya automaterna

Den nya biljettautomaten med pekskärm är lätt att använda. Användargränssnitt i automaterna påminner om användargränssnittet i de andra nya enheterna så man blir snabbt bekant med det. De nya biljettautomaterna är blåvita.

I fortsättningen kan resekortet laddas i alla automater och utbudet av dygnsbiljetter som säljs i automater ökar. Också enkelbiljetter kan köpas i de nya automaterna. De nya automaterna kommer att tas i bruk stegvis under sommaren och hösten 2017. Biljetter du köper i automaterna kan du betala med mynt, betalkort och med värde som laddats på resekortet.


Tågstationer får enkelbiljettsautomater

Från och med sommaren 2017 kan enkel- och 1 dygns biljetter köpas i enkelbiljettsautomaterna. Du kan betala kontant, med bankkort och med kontaktlöst betalkort.

 

 

 
 

 

Resekort blir HRT-kort 2018

Också de gamla resekorten byts ut mot nya. Vid årsskiftet 2018 startar vi byta ut kort, dock först efter att alla resekortläsare har byts ut mot nya. De nya korten ser inte bara annorlunda ut utan de får också nya namn.
 
Resekortet blir blått HRT-kort och engångskortet vitt Besökskort.  Bytet av resekort sker enkelt i samband med en ny laddning vid ett försäljningsställe. Att byta resekort mot ett nytt är gratis under en viss tidsperiod.
 
Under övergångsperioden gäller både gammalt och nytt kort som betalningsmedel. Övergångsperioden är ungefär sex månader.
 
De nya korten möjliggör laddningen på nätet och införandet av den nya zonmodellen.

Realtidsinformation gör resandet lätt

Det nya informationssystemet förbättrar avsevärt passagerarinformation. Nu får man information i realtid om alla trafikmedel i HRT-området.

Du får realtidsinformation om kollektivtrafikmedel före och under din resa såväl via hållplatsskärmar som i den nya Reseplaneraren. Det nya systemet tar i beaktande också väderförhållanden och ändringar som sker i den.
 
Skärmar vid hållplatserna, stationerna och terminalerna visar exakt när ett visst trafikmedel når din hållplats.
 
Passagerarna får information om nästa hållplats med hjälp av utrop och bildskärm som installeras ombord på bussar. Senare kan information om undantagsrutter och passagerarinfo visas på dem

ANVÄNDNING AV REALTIDSPROGNOSER ÖKAR

 • prognoser om HRT-trafiken kan förmedlas till hållplatserna och webbtjänster i hela området
 • dessa prognoser tar även hänsyn till vädret och väderprognosen

BÄTTRE PASSAGERARINFORMATION OMBORD PÅ TRAFIKMEDEL

 • Utrop (nästkommande hållplats + senare eventuella meddelanden om trafikstörningar) ombord på bussar och spårvagnar
 • Bildskärm som visar namnet på den nästkommande hållplatsen ombord på alla bussar

 

 

Också Reseplaneraren förnyades

En ny riksomfattande Reseplanerare med en mängd finesser kommer att lanseras under början av 2017. Systemet görs i samarbete med HRT, Trafikverket och utvecklarsamfund, och det utnyttjar realtidsinformation som det nya informationssystemet producerar. Den nya Reseplaneraren visar alla hållplatser och trafikmedel nära dig. Det gör planeringen av resan lättare – också i undantagssituationer.

Också applikationer från tredje part kan använda realtidsinformation som det nya systemet erbjuder (HRT:s API).

 

 

 

 

 

Automatiska utrop gör resandet lättare

Ombord på alla bussar och spårvagnar i HRT-området kommer det att finnas automatiska utrop om den nästkommande hållplatsen både på finska och svenska, och i alla fordon installeras skärmar som visar den nästkommande hållplatsen. I HRT-området finns det sammanlagt ca 4 500 hållplatser med olika namn.

Systemet med automatiska utrop tas samtidigt i bruk i alla trafikmedlen när den nya tekniken är på plats, uppskattningsvis hösten 2017.
 
HRT:s utropsröst valdes våren 2015. Valet gjordes i samarbete med sakkunniga och kunder.

 

Nya zoner 2018

Vid sidan av biljett- och informationsförnyelsen har man förberett en ny zonmodell för Helsingforsregionen. Avsikten är att den nya zonmodellen tas i bruk år 2018, när all ny utrustning har installerats i trafikmedlen, resekort bytts ut mot nya och hela informationsförnyelsen är klar.

De nya zongränserna baserar sig främst på avståndet från Helsingfors centrum.  I motsats till i dag går zongränserna inte längre längs kommungränserna. Detta gör det möjligt att enkelt utvidga biljettsystemet. HRT:s styrelse beslöt om de nya zongränserna i juni 2012.
 
Zonerna är märkta med bokstäverna A, B, C och D – vid behov kan nya bokstäver läggas till. Minimiköp i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda) är två zoner. Om du reser t.ex. inom A-zonen från Böle till Helsingfors centrum, behöver du AB-biljetten.
 
Zonmodellen kan även utvidgas till nya områden. I kortläsarna och automaterna blir den nya zonmodellen synligt genom de nya tangenterna.

VAD SOM ÄNDRAS?

 • Prissättningen baserar sig ännu mer på resans längd. Korta resor som överskrider kommungränserna blir förmånligare. 
 • Minimiköpet i ABC-området är två bågar – dvs. du får ett ännu större reseområde till samma biljettpris.
 • Ny tilläggszonbiljett tas i bruk. Om du har periodbiljett för zonen AB, kan du resa till C-zonen genom att betala en tilläggsbiljett och du behöver inte köpa en ny biljett för hela resan.
 • Ny värdebiljett för seniorer tas i bruk: seniorer får 50 % rabatt på dagstrafiken mellan klockan 9 och 14.
 • Studentrabatt beviljas till 18 – 29-åriga studerande som är fast bosatta i HRT-området och till utländska utbytesstudenter. Studentrabattens storlek förblir oförändrad, dvs. 50 % av de vuxnas biljettpris.
 • Åldersgränsen för barn höjs med ett år.
 • HRT kan utvidgas i framtiden till nya kommuner utan stora ändringar i biljettsystemet.