Aforismer i metron och i spåran

Metro- och spårvagnspassagerarna får under februari månad
aforismer som färdkost på vägen.  Aforismerna på spårvägarna har
redan hunnit bli en tradition. HRT och Suomen aforismiyhdistys
(Finlands aforismförbund) har tillsammans med HST inlett ett
projekt med tänkespråk i metron och spårvagnarna. Dagens aforism
kan också läsas på HRT:s webbplats.

Ett fyrtiotal aforismer ingår i projektet.Såväl kända
finländska aforistiker som nybörjare deltar i projektet. Avsikten
med tänkespråken är att liva upp resan mitt i den långa
vintern.

Dagens aforism (på finska)

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.