Ambassadören för Kloka resvanor startar på skottdagen

HRT:s och City Car Clubs ambassadör för Kloka resvanor inleder
sin verksamhet på skottdagen 29.2. Det bjuds på utmaningar och
överraskningar i Arabiastranden, på campus i centrum och i
färdmedlen.

Ambassadören för Kloka resvanor sysslar med vardagliga små
val, men siktar på stora förändringar. Du kan träffa henne också på

Facebook och i

Bloggen. Där hittar du
också ambassadörens tidtabell för skottdagen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.