Ansvaret för plogningen av hållplatserna varierar områdesvis

Plogningen av buss- och spårvagnshållplatserna i HRT-området
sköts av flera instanser, beroende på var hållplatsen finns. En
stor del av underhållet av hållplatserna skall skötas av kommunen
där hållplatsen är belägen. Organiseringen av plogningen av
allmänna vägar inom HRT-området ligger däremot hos staten, dvs.
Nylands ELY-central (Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Nyland). En del av hållplatserna, inklusive snöröjningen, hör till
fastigheten där hållplatsen finns. I Helsingfors ansvarar HST för
vinterunderhållet av de flesta buss- och spårvagnshållplatserna.

Även om aktörerna är många finns det ofta inte tillräckligt
med plogningsutrustning att tillgå då snöfallet är rikligt. Då går
det inte att få alla inemot 9500 hållplatser röjda från snö under
en dag. HRT förhandlar regelbundet om plogningen med de ansvariga
instanserna. Målet är att också små gator och tvärgator som
trafikeras av bussarna ska tas i betraktande i plogningsordningen.
Det skulle underlätta, utom för busspassagerarna, också för
bussarna, som kunde hålla sina tidtabeller bättre.
Snöröjningsarbetena fortgår i huvudstadsregionen i den ordning som
underhållsklassificeringarna ger för handen.

Mera information på kommunernas webbplatser:

Respons på underhållet av
gatorna i Helsingfors

Gatuunderhållet i Esbo

Information om plogningsläget i
Vanda

Gatuunderhållet i Kervo

Underhållet av vägar och gator i
Kyrkslätt

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.