Banan öppnas för cyklister – HRT understöder cykling och gång 

På Helsingforsdagen 12.6 öppnades ett nytt cykelstråk, Banan, i
stadskärnan och ett cykelcentrum i Kampen. Nu går det lätt och
snabbt att trampa från Västra hamnen till Tölöviken längs det nya
stråket, som byggts in i det gamla schaktet för hamnbanan.

Reseplaneraren för cykling och gång är ett
ypperligt redskap för planering av arbetsresor och nöjesfärder. Där
kan du söka fram leder och stråk för cyklister och fotgängare,
antingen genom att klicka på startpunkten eller slutmålet på kartan
eller genom att skriva in gatuadresserna.

Om det blir för långt att cykla hela vägen, kan du lämna
cykeln vid ett ställ på en anslutningsparkering och fortsätta resan
kollektivt. Du kan också ta cykeln med på metron och, utanför
rusningstiderna, på närtågen.

Det lönar sig verkligen att färdas på cykel eller till fots:
Du sparar pengar, du sköter din kondition och hälsa och du skonar
miljön. Ju flera det är som tar till cykeln, dess mindre trängsel,
utsläpp och buller på grund av biltrafiken. 

HRT främjar hållbara sätt att resa

Att förhållandena för cykling och gång nu förbättras i och med
den nya banan stämmer helt överens med målen för HRT. HRT främjar
hållbart resande på många olika sätt. 

HRT ansvarar för planeringen av trafiksystemen i
Helsingforsregionen. I HLJ 2011-planen finns inskrivet att
förutsättningarna för och populariteten av kollektivtrafiken,
cykling och gång skall främjas. 

Mobilitetsbehovet, dvs. behovet av att resa, liksom sättet
att resa, påverkas exempelvis av samhällsstrukturens enhetlighet
och markanvändningen, alltså var bostadsområdena och områdena för
arbetsplatserna är belägna. De kan i sin tur påverkas genom
långsiktig planering.

Målet för mobilitetsstyrningen inom HRT är att minska på
privatbilismen och öka gåendet, cyklandet, användningen av
kollektivtrafik, bilpooler, samåkning och ett ekonomiskt
körsätt.

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.