Chokoräknare inspirerar till att cykla och promenera

Både beslutsfattarna och invånarna i städerna och kommunerna är
intresserade av att minska på koldioxidutsläppen.Olika räknare och
sporrar har därför utvecklats för att göra det lättare att räkna ut
och minska utsläppen av växthusgaser som beror på trafiken och den
offentliga upphandlingen.

 

HRT:s Reseplanerare (

www.reittiopas.fi) berättar
hur stora koldioxidutsläppen blir av den resa du valt samtidigt som
den letar upp alternativa sätt att färdas och rutter för den lätta
trafiken.

Reseplaneraren räknar inte bara ut växthusgasutsläppen utan
också kaloriförbrukningen för att sporra till att promenera och
cykla. Energiförbrukningen åskådliggörs genom att räkna ut den i
form av chokladbitar. Den s.k. chokoräknaren finns på
Reseplanerarens webbsida, under uträkningen av koldioxidutsläppen
och rubriken Tilläggsuppgifter samt i Resplan för Cykling och gång
(http//:pk.hsl.fi). En stor del av dem som svarade på HRT:s
användarenkät och som hade upptäckt kaloriräknaren berättade att
räknaren fått dem att gå och cykla mera.

 

Invånarna kan uppskatta koldioxidutsläppen från sina resor
alla vardagar (måndag–fredag) med HRT:s Jälki-räknare (

www.hsljalki.fi/SV) Räknaren
ger också tips om klimatvänliga sätt att färdas.

 

Räknare gör det lättare att jämföra utsläpp vid
upphandlingar

 

För kommunerna finns koldioxidutsläppsräknare som gör det
lättare att vid upphandlingarna jämföra utsläppen som olika
produkter ger upphov till. Med de nya räknarna för offentliga
upphandlingar, JUHILAS-räknarna, kan koldioxidfotspåret av bland
annat IT-utrustning, papper, kontorsstolar, hygienprodukter och
utomhusbelysning bedömas som en del av anbudsförfarandet. Nya
allmänna upphandlingsanvisningar där växthusgasutsläppen beaktas
har utarbetats för kommunerna.

 

Räknarna för bedömning av koldioxidfotspåret av resor och
offentlig upphandling producerades inom Julia 2030-projektet, som
är gemensamt för Helsingforsregionen. Kalkyleringsverktyg
utvecklades också för uppskattningen och jämförelsen av de
växthusgasutsläpp som avfallshanteringen och användningen av
verksamhetsställen ger upphov till. Under projektets gång
utbildades dessutom 640 nya eko-stödpersoner i kommunerna. De har
till uppgift att handleda och uppmuntra till klimatvänlighet på
sina arbetsplatser.

 

Helsingforsregionens miljötjänster, HRM, koordinerade Julia
2030-projektet och Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt,
Kervo, HRT och Finlands miljöcentral medverkade. Projektet stärkte
det gemensamma arbetet för klimatet mellan kommunerna och
samkommunerna i Helsingforsregionen. Det treåriga projektet
finansierades med anslag från EU:s program LIFE+. Resultaten av
projektet finns samlade i översikten Tillsammans får vi fart på
klimatfrågorna i metropolområdet (på finska, Yhteisvoimin vauhtia
metropolialueen ilmastotekoihin).

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.