Fiskehamnen: Massivaste flyttningen av en bro någonsin i Finland

På byggplatsen vid Fiskehamnens centrum förbereds en massiv
flyttning av metrobron i mitten av juli.  I dag går metrobanan
ovanpå berg på Fiskehamnens sida vid Brändö bro. Berget kommer att
sprängas bort ur vägen för parkeringshus och affärer. Banan byggs i
stället på en bro som stöds av pelare. I framtiden kommer såväl
metron som Österleden att gå under ett däck vid Fiskehamnen. Däcket
blir en gård för de planerade tornhusen på platsen.

Under vårens lopp har den nya metrobron konstruerats i skydd
av ett tält vid Fiskehamnen.  Brobaneplattan i betong är klar och
skyddstältet har tagits ned. På byggplatsen utför man nu
testmontering av räls och växlar, berättar projektchef Sami
Korhonen vid Destia. Destia är samarbetspartner till SRV och sköter
jordbyggnad och bergssprängning vid Fiskehamnen. SRV-Yhtiöt Oyj
ansvarar för byggandet av Fiskehamnens centrum i sin helhet.

Vid operation flyttning av bron kommer man först att montera
ned kablarna och säkerhetsanordningarna samt den gamla metrorälsen.
Sedan sprängs berget bort ned till tre meters djup där banan skall
löpa. Temporära stöd konstrueras. Detta skede kommer att ta två
dygn i anspråk. Under den tiden kommer en sprängstenslastad
långtradare i minuten att köra från byggplatsen. Till följande
skuffas den nya bron på plats med hjälp av domkrafter längs
transportbanor som konstruerats inför flyttningen. Ovanpå bron
läggs krossten och sedan monteras den nya rälsen. Slutligen kopplas
behövliga kablar och säkerhetsanordningar och allt testas så att
det fungerar säkert. Som bäst håller man på att schakta en 200
meter lång arbetstunnel under byggplatsen. Genom tunneln kommer man
åt att underifrån bygga de slutliga pelarna som skall bära upp
bron.

Avbrott i metrotrafiken i centrum 14–22.7

Flyttningsoperationen bryter metrotrafiken mellan Brändö och
Gräsviken för 9 dagar den 14–22.7. Metron kör bara avsnitten
Mellungsbacka–Brändö och Nordsjö–Östra centrum. Turintervallen på
de bägge avsnitten är 8 minuter. Metron ersätts av två temporära
busslinjer,
99 Järnvägstorget–Östra centrum och
99B Järnvägstorget–Hertonäs. Matarlinjerna i
riktning Hertonäs kör ända fram till Hagnäs med beteckningarna
80X, 81X, 82X, 85X, 86X och 88X.

Läs mera om trafikarrangemangen under
metroavbrottet

Att förnya metrobanan hör till de mest krävande tekniska
skedena vid bygget av Fiskehamnens centrum.  Planeringen av alla
arbetsskeden följer nästan en minuttidtabell. Motsvarande
flyttningar av broar har visserligen utförts tidigare i Finland,
men det har aldrig gällt en så här lång bro. Bron som flyttas är
130 meter lång. Utan räls och krossten väger bron ungefär 2 600
ton.

Fiskehamnens centrum byggs ut kring metrostationen och
planeras stå klart år 2021. Centrumet genomförs av SRV, som bygger
det kommersiella centrumet och sex bostadstorn, ett hotelltorn och
ett kontorstorn i anslutning till det.

Offentliga utrymmen med Helsingfors stad som ägare kommer att
ingå, liksom även kommunaltekniska konstruktioner.

Staden kommer att hyra utrymmen för en social- och hälsostation
i centrumet. Centrumet blir hjärtat i Fiskehamnens bostads- och
arbetsplatsområde. Byggandet görs i form av ett intensivt samarbete
mellan den offentliga och privata sektorn.

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.