HRT undersöker hur nöjda kunderna är med servicen i vinterförhållanden

I vinter görs enkäter som mäter hur nöjda kunderna är med
kollektivtrafiken också på Sveaborgsfärjan. Tidigare undersöktes
färjepassagerarnas belåtenhet endast varannan sommar. På
förfrågningen ombord på färjan kan passagerarna svara på finska,
svenska och engelska, men också på ryska.

HRT undersöker årligen hur nöjda kunderna är på alla
kollektivtrafikmedel (bussar, tågen, metron, spårvagnarna,
Sveaborgsfärjan) från januari till slutet av november.
Undersökningsperioderna är våren, sommaren och hösten.

Kundnöjdhetsenkäterna på Sveaborgsfärjan i februari: 13–17.2
och 20–24.2

”Mätningen av hur nöjda kunderna är med kollektivtrafiken i
Helsingforsregionen är progressiv i internationell jämförelse på
grund av sin omfattning och systematik”, berättar Antti Vuorela,
gruppchef med ansvar för undersökningsverksamheten vid
HRT.

HRT kartlägger passagerarnas åsikter under alla årstider.
Passagerarna kan bedöma kvaliteten på och effektiviteten av den
service de får i förfrågningarna som görs i färdmedlen.  Årligen
klarläggs vad 50 000 passagerare i kollektivtrafiken anser.

Resultaten av vinterns mätningar av kundnöjdheten blir klara
i juni-juli. Huvudparten av frågorna är ständiga standardfrågor,
som gör det möjligt för HRT att följa med kvaliteten på servicen på
lång sikt. Dessutom hör sig HRT för om kundernas åsikter om
aktuella ämnen. Nya ämnen just nu är inköp av resebiljetter på
nätet, säkerheten samt behovet av tidtabellsböcker.

  

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.