Invånarmöte om renoveringen av Igelkottsvägens metrostation 13.2

I början av mars inleds ombyggnadsarbeten på Igelkottsvägens
metrostation. HST ordnar ett invånarmöte i dag kl. 18–20 i
klubbrummet på Herttoniemen Säätiö, Mårdvägen 21.
Ombyggnadsprojektet presenteras vid mötet. Allmänheten har
tillfälle att ställa frågor till sakkunniga från HST, HRT och
arkitekturbyrån.

Syftet med ombyggnaden är att förbättra gångförbindelserna
till plattformsnivån och göra stationen trivsammare. Projektet
väntas stå klart i början av år 2013. Stationen är i bruk under
hela ombyggnadstiden.

Mer information på HST:s webbplats:

www.hkl.fi

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.