Kunder som regelbundet åker kollektivt får rabatt på City Car Club

HRT och City Car Club har ett samarbetsavtal. Den som
regelbundet använder kollektivtrafik får en kännbar rabatt hos City
Car Club, som hyr ut bilar för gemensamt bruk. När du har låtit
ladda in en periodbiljett på ditt resekort och ansluter dig som ny
medlem i City Car Club får du rabatt på City Car Clubs
månadspriser:

• S-paketet 7,50 euro/mån (normalpris 10 euro/mån)

• M-paketet 22,50 euro/mån (normalpris 30 euro/mån)

• L-paketet 37,50 euro/mån (normalpris 50 euro/mån)

Bokstaven i paketets namn syftar på storleken av de bilar som
står till buds.

Om du gör huvudparten av dina resor kollektivt, till fots
eller med cykel kan en bil för gemensamt bruk antagligen mycket väl
fylla ditt behov av bil. T.ex. City Car Club erbjuder bilar för
gemensamt bruk med över 100 avhämtningsställen i Helsingfors, Esbo,
Vanda och Kyrkslätt. Du kan ta en bil i bruk precis för den tid du
behöver den.

I samband med att du reserverar en bil kan du välja platsen
där du vill hämta bilen, tiden du använder bilen, modellen på bilen
och platsen dit du vill returnera bilen. Avhämtningen och
återlämningen av bilen görs per mobiltelefon. Faktureringen baserar
sig på tids- och kilometerdebitering.

HRT:s och CCC:s ombud för Klokt resande inspirerar studerande
till att färdas på ett hållbart sätt

HRT och City Car Club har rekryterat ett ombud för Klokt resande
med uppdrag att berätta om kloka resvanor för studerande och om
både HRT:s och City Car Clubs tjänster. Ombudet för Klokt resande
ska inspirera studeranden på campus att i stället för personbil
välja kollektivtrafik, bil för gemensamt bruk, gång eller cykling
alltid när det är möjligt på ett bekvämt sätt. Tanken är att få de
studerande motiverade för att välja hållbara färdsätt under
studietiden så att valet skulle bestå också efter att de blivit
färdiga. I Holland har man goda erfarenheter av modellen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.