Nya nummer på treans spårvagnar?

Förr var treans spårvagnslinje en enda linje med beteckningen B
eller T, allt efter körriktningen.  Numera är 3B och 3T två olika
linjer med var sin rutt; 3B: Brunnsparken–Eira–Berghäll–Djurgården
och 3T: Brunnsparken–Kampen–Tölö–Djurgården.

HRT får ganska ofta respons på de något oklara
bokstavsbeteckningarna och rutterna för treans spårvagnar. För att
underlätta resandet funderar HRT därför på att avstå från
bokstäverna i treans spårvagnar och på att numrera om linjerna.
Linje 3B skulle bli linje 3 och linje 3T linje 2.

Vad tycker du om den planerade ändringen? Läs inlägget på

Trafikbloggen (på finska)
och kommentera numreringen av spårvagnarna.

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.