Över 2000 önskningar hittills i HRT:s kampanj om ResfredDe flesta av de inskickade önskningarna är på finska, men det
går bra att skicka in önskningar på svenska också och delta i
utlottningen.De som åker kollektivt i Helsingforsregionen önskar själva få
resa ostörda och i fred och unnar gärna andra det också. Det har
redan kommit in över 2000 önskningar till HRT:s kampanjwebbplats.
De som önskat vill att var och en visar hänsyn och tolerans
gentemot sina medpassagerare.

HRT lottar under kampanjens gång ut sammanlagt 5
HRT-årsbiljetter bland dem som skickat in en önskan om resfred till
kampanjwebbplatsen. I den första utlottningen vann Maja Andersson
en årsbiljett. De följande utlottningarna sker varje gång det har
kommit in 2000 nya önskningar på webbplatsen. Du kan läsa
önskningarna om Resfred och komplettera dem med din egen önskan på
webbplatsen Matkarauhaa.fi.

Lördagen 4.2 spelades stycket Matkarauhaa upp efter
HIFK-Jokerit-matchen på Stadion.

Vad är det frågan om?

HRT, HST, VR, Trafi och Veolia, alla verksamma inom
kollektivtrafiken, för en kampanj för resfred.

Avsikten med kampanjen är att förbättra säkerheten både för
passagerarna och för personalen. Samtidigt vill samarbetsparterna
starkt föra fram budskapet om tolerans. Det andra skedet i
kampanjen sätter i gång i skiftet mellan februari och mars. Då
presenteras vanliga passagerares önskemål. Kampanjen avslutas med
att passagerarnas önskningar om resfred sänds till
beslutsfattarna.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.