Plattformsdörrarna på Nordsjö metrostation i bruk 15.2

Plattformsdörrarna på Nordsjö metrostation tas i bruk på prov
onsdagen 15.2. Metron stannar vid plattformsdörrarna under
morgonrusningen kl. 6–9 samt på eftermiddagen kl. 14–20, när metron
kör med fyra minuters mellanrum i Nordsjö. Utanför dessa tider
används den andra plattformen och då är plattformsdörrarna inte i
bruk.

Plattformsdörrarna är lika långa som två tågenheter och det
främsta paret vagnar stannar alltså utanför väggen med
plattformsdörrarna. Det är föraren som öppnar och stänger bägge
dörrarna. När dörrarna står öppna lyser ett vitt signalljus vid
dörrarna.

Föraren stänger först tågdörrarna och sedan plattformsdörrarna.
Man ska inte springa genom dörröppningen när dörrarna håller på att
stängas. Det hörs en ljudsignal när plattformsdörrarna håller på
att stängas och ljuset vid dörrarna blinkar rött.

Läs mer på HST:s webbplats

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.