WLAN-nätet i spårvagnarna tas ur bruk

Det avgiftsfria WLAN-nätet i spårvagnarna måste tillsvidare tas
ur bruk, eftersom det förorsakat problem för andra
informationssystem. Exempelvis kan de elektroniska info-skärmarna i
vagnarna fås att fungera bättre om upprätthållandet av det öppna
nätet inte ger upphov till störningar. De elektroniska skärmarna
sköts av JCDecaux och på dem publiceras trafikinformation från HRT
till passagerarna, tidningen Varttis nyheter och reklam. HRT
arbetar på att finna tekniska lösningar som skulle göra det möjligt
att ta det avgiftsfria WLAN-nätet i bruk igen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.