Aforismer i metron och i spårvagnar under februari månad

26 aforismer ingår i projektet denna gång. Såväl kända
aforistiker som nybörjare deltar i projektet.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.