HRT samlar in information om metropassagerarnas biljetter

HRT undersöker biljettyper i metron under september-oktober. I undersökningen kartläggs vilka typer av biljetter metropassagerarna använder, passagerarnas hemkommun samt den genomsnittliga längden på metroresan.

Undersökningen startar på måndagen 9.9. Undersökningen görs på en metrostation åt gången.

HRT:s kontrollanter gör undersökningen i samband med kontrollarbetet. De kommer att be passagerarna som kommer till metrons perrongområde att visa sin biljett och ange sin hemkommun samt metroresans destinationsstation.

HRT hoppas att passagerarna förhåller sig positivt till undersökningen och håller sina biljetter lätt åtkomliga. På så sätt går undersökningsarbetet utan onödiga fördröjningar.

Undersökningen ger information om biljetter och passagerarnas hemkommuner. Informationen används för planeringen och utvecklingen av trafiken.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.