Kontrollavgiften förblir oförändrad

HRT föreslog i slutet av fjolåret att kontrollavgiften skulle
stiga från 80 till 100 euro. 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.