Problem med HRT:s responssystem

Ibruktagande av ny e-posttjänst har stört HRT:s responssystem så att en del av responser har försvunnit ur systemet. En del av responser som har skickats genom responsblanketten på internet 25.11-5.12 har inte alls inskrivits i vårt system. HRT beklagar händelsen.

Om du inte har fått ett svar på din respons, hoppas vi att du skickar din respons till oss på nytt. Responssystemet fungerar normalt igen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.