Resekortskampanjen gav HRT biljettintäkter på en halv miljon euro under sommaren

HRT:s kampanj ”Ta semester från din bil” på våren 2013 var en succé när man beräknar både kortbeställningar och fölsäljningssiffror. Över 28 000 kort levererades och inom några månader såldes biljettprodukter till nya kunder till värde av nästan 500 000 euro.

HRT:s kampanj erbjöd kollektivtrafikens nya kunder resekort hemlevererat så att två veckors periodbiljett var laddad på kortet. Under den fem veckor långa kampanjen fick HRT 33 934 resekortbeställningar och på basis av beställningar levererade HRT 28 473 kort till kunderna. Ungefär sex tusen beställningar var sådana att personen antingen bodde utanför HRT-området eller redan hade ett resekort. HRT:s kampanjsida fick ca 90 000 besök och 35 procent av besök ledde till en kortbeställning. Korten levererades till kunderna mellan maj och juni.

Av de 28 473 kampanjkorten hade över tredjedel, d.v.s. 9 976 kort fått nya värde- eller periodladdningar före slutet av augusti. Värdeladdningar hade gjorts 15 966 stycken och värde hade laddats till 8 672 kort. Periodladdningar hade gjorts 2 733 stycken och period hade laddats till 1 304 kort. Värde av laddningarna var 474 791 euro i slutet av augusti.

”Vi är mycket nöjda med kampanjens resultat. Vi fick fyra gånger mera kortbeställningar än vi hade väntat och största delen av beställarna var bilåkande män. Kampanjen nådde alltså precis den rätta målgruppen. Egentlig försäljningsmålsättning hade vi inte vågat uppskatta men dessa försäljningssiffror berättar att kampanjen betalade sig i mindre än två månader. Riktigt positivt är att försäljningssiffrorna har hållit en hög nivå också i augusti och när det gäller periodladdningar, har siffrorna blivit hela tiden högre. För närvarande ser det ut att de nya kortägarna har åkt kollektivt också efter kampanjen. Om försäljningen fortsätter på samma nivå, får HRT under årets lopp en tilläggsförsäljning på över två miljoner euro från de nya kunderna”, tackar HRT:s kommunikations- och marknadsföringsdirektör Mari Flink.

Kampanjens resultat berättar att kollektivtrafiken är i positivt lyft. HRT rapporterade i augusti att för första gången i 50 år ökar kollektivtrafikens popularitet snabbare än bilismen. Speciellt män åker kollektivt mer än tidigare. Kampanjens popularitet kan förklaras delvis också det att man kunde beställa resekortet hemelevererat på nätet och man behövde inte hämta kortet från ett serviceställe.

”Vi kommer att testa möjligheten att beställa via nätet också i andra kampanjer”, fortsätter Flink.

Under kampanjen kunde bilister beställa kostnadsfritt HRT:s resekort hemlevererat så att två veckors periodbiljett var laddad på kortet. Kampanjen var igång 8.4.-12.5.2013. Erbjudandet var avsett för nya kunder som inte ännu hade ett personligt resekort eller hade inte använt sitt kort på tre år. För att kunna få kostnadsfritt resekort måste man hade fyllt 18 år och vara bosatt i HRT-området.

Av personer som beställde resekortet var 63 procent män och 37 procent kvinnor. Beställningarna fördelade sig enligt kommuner: Helsingfors 15 481, Esbo 7 353, Vanda 7 287, Kervo 1 534, Kyrkslätt 1 234, Sibbo 503, Grankulla 259. 15 procent av beställarna var under 30 år, 30 procent var 30-45 år, 34 procent var 45-60 år och 21 procent var över 60 år.

”Nästa år kommer HRT att fortsätta att skaffa nya kunder som en del av Miljöministeriets KULTU-pilotprojekt för hållbar konsumtion och produktion. Målgrupper och medel för den följande kampanjen har dock ännu inte beslutats”, berättar Flink.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.