Utarbetning av linjenätsplan för spårvagnstrafiken startar

HRT startar planeringsarbetet av linjenätet för spårtrafiken. Du kan kommentera och följa hur arbetet fortskrider på projektets bloggsida.

Det är nödvändigt att granska spårvagnslinjenätet som har varit relativt oförändrat under årtiondena eftersom staden har förändrats. I de före detta hamnområden i Helsingfors byggs nya bostäder och arbetsplatser och resandet inom stadskärnan ökar. Också resvanorna och värderingarna förändras.

Då Ringbanan och Västmetron blir klara, påverkar de hur man rör sig i stadskärnan. Med de nya spåren kommer mer passagerare från ett större område till centrum.

Passagerarantalet i spårvagnstrafiken har börjat öka igen. HRT vill utveckla spårvagnslinjerna så att trenden håller sig eller blir även starkare.

Under planeringsarbetet som startar nu utarbetas principer för planering av spårvagnstrafiken och olika linjenätsalternativ. Alternativens konsekvenser bedöms både ur teknisk och ekonomisk synvinkel utan att glömma bort passagerarnas synpunkt: syftet är att planera ett linjenät som är lätt och enkelt att använda. Invånarnas åsikter har en stor roll i utarbetandet av planen.

Genom en blogg om planen över linjenätet kan du följa och kommentera hur arbetet fortskrider samt skriva dina synpunkter om det kommande linjenätet.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.