Välkommen att bekanta dig till ny hsl.fi-webbplats

Den nya webbplatsen anpassar sig efter den enhet som besökaren använder och är skalbar i alla enheter.

De mest använda tjänsterna har förnyats helt och hållet. Kundresponsen har beaktats i förändringsarbetet, och bland annat prislistan och sökningen har förnyats så att de ännu bättre motsvarar användarnas behov.

Den nya HSL.fi-webbplatsen uppfyller kundernas önskan också genom att visa infartsparkeringsplatserna och serviceställena för resekortet på kartan. Genom att söka försäljningsställe ser du var den närmaste biljettautomaten, försäljningsstället eller HRT:s serviceställe ligger. Genom att söka infartsparkeringen ser du var parkeringen ligger i Helsingforsregionen samt får du mer information om antalet platser och avgifter.

Sökning av tidtabeller sker via Reseplaneraren där all väsentlig information rörande HRT:s rutter och tidtabeller finns samlad. Användaren har möjligheten att spara sökningar som är viktiga för henne eller honom genom att logga sig in i tjänsten Min reseplanerare. Till skillnad från den nya HSL.fi-webbplatsen är Reseplaneraren inte en responsiv webbplats som anpassar sig efter användarens enhet.

Webbplatsen publiceras samtidigt på finska, svenska och engelska. På de svensk- och engelskspråkiga sidorna kan ännu finnas några brister som kommer att åtgärdas under september månad.

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.