34 nya Flirt-tåg i närtågstrafiken

Helsingforsregionens närtågstrafik behöver ny materiel i de närmaste åren för att kunna erbjuda kunderna spårtrafikens bästa fördelar. HRT:s styrelse befullmäktigade HRT att framställa till Huvudstadsregionens Vagnpark Ab, som äger tågen, att beställa 34 nya tåg. Vagnpark Ab:s styrelse beslöt att beställa tåg på onsdagen. Tågen syns i trafiken senast i slutet av maj 2017. Ny materiel behövs senast år 2018 då HRT:s konkurrensutsatta tågtrafik inleder trafikeringen.

”Nya tåg i Helsingforsregionens trafik öppnar oss många nya möjligheter för att utveckla närtågstrafiken. Kundernas tillfredsställelse med Flirt-tåg är redan nu på högre nivå än med de äldre tågen. I fortsättningen kan vi erbjuda våra kunder ännu pålitligare realtidsinformation och pålitligare trafik. Närtågen känns igen om några år också för enhetlig HRT-anblick”, berättar HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

Vagnpark Ab:s styrelse beslöt 10.9 att använda Stadler Bussnang AG:s andra leveransoption så att Vagnpark Ab beställer från Stadler de 34 nya Flirt-tåg som HRT behöver. Då äger Vagnpark Ab sammanlagt 75 tåg år 2017.

Anskaffningens värde är ca 220 miljoner euro. HRT hyr tågen från Vagnpark Ab med långfristigt hyresavtal.

Tidigare har 41 Flirt-tåg beställts och 38 av dem är nu i närtågstrafiken. De nuvarande nya tågen räcker för Ringbanans trafikering som inleds nästa sommar. P.g.a. tunnelsträckorna kan endast de nya tågen som uppfyller stränga säkerhetsnormer trafikera på Ringbanan. De nya tågen ersätter så småningom de gamla Sm1- och Sm2-tågen med högt golv. Utöver Ringbanan behövs materiel på Centrumslingan som blir färdig på 2020-talet.

”Det första Sm5-tåget kom till Finland i slutet av 2008. Tågtypen har visat sig fungera väl i Finlands förhållanden, inklusive växlande och krävande vinterförhållanden”, säger Vagnpark Ab:s verkställande direktör Yrjö Judström. ”Användarerfarenheter som vi har fått har nyttjats kontinuerligt under leveransprocessen”, berättar Judström om över det sex år långa samarbetet med Stadler.

HRT utredde två alternativa modeller för att anskaffa tågmateriel. Det andra alternativet var att anskaffa 13 nya tåg och fortsätta ännu trafiken med 27 renoverade Sm2-tåg ända till 2028 och beställa ett andra parti nya tåg i början av 2020-talet. På basis av utredningen är det grundat att anskaffa nya tåg i större parti eftersom det blir billigare att beställa tåg i ett parti än att fördela beställningen i två leveranser. I kvalitetsutredningen är Flirt-tågens pålitlighet och resekomfort överlägsna jämfört med de gamla tågen. Bl.a. materielskador är vanligare i de gamla tågen.

Flirt-tågen är passagerarnas favoriter eftersom det är enkelt att stiga på p.g.a. det låga golvet och tågen är även rymliga och trivsamma. Ca 50 procent flera passagerare rymmer in i de nya tågen och de kör pålitligare och snabbare.

Luftkonditionering, tillgänglighet och skärmar för passagerarinformation ökar resekomforten. I den nya tåganskaffningen kommer tågens inredningslösningar ännu att finslipas så att tågen betjänar flygresenärer så bra som möjligt och papperskorgarna som har fått kritik av passagerarna ersätts med mindre korgar så att det blir mer benutrymme.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.