Avbrott i tjänsten Mitt resekort på söndagen 21.9


Tjänsten Mitt resekort är ur bruk på söndagen 21.9 fr.o.m. kl. 10. Avbrottet beror på servicearbeten och varar några timmar.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.