Behandling av HRT:s kundrespons har tillfälligt hopat sig

Behandlingstider för kundrespons är tillfälligt längre än vanligt p.g.a. sjukdomsfall, vilket i praktiken betyder att leverering av respons till den ansvariga personen och behandlingen av respons kan ta längre tid än lovat två veckor.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.