Biljettförsäljning börjar i Salutorgets färjepaviljong

HRT:s biljettförsäljning börjar på Salutorget på Valborgsmässoaftonen. Samtidigt övergår Sveaborgsfärjan till sommartidtabeller.

Biljettförsäljningen är öppen på Valborgsmässoaftonen kl. 9–14 och på första maj kl. 9–16.30.

Biljettförsäljarna är på plats i maj på vardagarna kl. 8–18, under veckosluten och fr.o.m. juni varje dag kl. 9.15–18. Undantaget är midsommardagen då biljettförsäljningen är öppen kl. 12–18. Biljettförsäljningen fortsätter ända till slutet av augusti.

I färjepaviljongen säljs enkelbiljetter, dygnsbiljetter (1 dygn) samt Sveaborgsbiljetter. Man kan betala med kontanter och med bank- eller kreditkort. Biljetter kan köpas även i automater som finns framför paviljongen. I automater får man Helsingfors interna enkelbiljetter förmånligare än i biljettförsäljningen där biljetter kostar lika mycket som i trafikmedel.

På Sveaborgsfärjan gäller Helsingfors interna biljetter och regionbiljetterna. Sveaborgsbiljetten duger endast på färjan och den gäller i 12 timmar från aktiveringen. Ombord på färjan säljs inte biljetter.

Flera färjeturer

På Valborgsmässoaftonen övergår Sveaborgsfärjan till sommartidtabeller. Det blir flera turer i färjetrafiken så att turer går mellan Salutorget och Sveaborg med ca 20 minuters mellanrum på vardagarna och under veckosluten tätast med 15 minuters mellanrum.

Tidtabeller för Sveaborgsfärjan fr.o.m. 30.4.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.