Busholmens trafikkväll på torsdagen 9.10

Om Busholmens trafikärenden pratas på invånarkvällen 9.10 kl. 18–20 i Uppropskontoret, Stillahavsgatan 1.

Teman är bl.a. principer för trafikplaneringen på Bussholmen, kollektivtrafiken på Busholmen, hamnens verksamhet samt tillfälliga trafikarrangemang. På plats finns experter från stadsplaneringskontoret, HRT, Helsingfors Hamn och byggnadskontoret.

Välkommen att diskutera, fråga och ge respons!

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.