Den nya bussterminalen i Dickursby öppnas 1.1.2015

Dickursby bussterminal flyttar i anslutning till det nya byrå- och affärscentret, på gatunivå i Dixi den 1 januari. Den nya terminalen erbjuder smidiga omstigningsförbindelser till buss- och tågtrafiken.

Dickursby resecentral blir en betydande knutpunkt för trafiken på sommaren 2015, då Ringbanan öppnas för trafik och Dickursby bli en omstigningsstation bl.a. för trafiken till flygplatsen.

Ibruktagande av den nya terminalen påverkar rutter och tidtabeller för bussar som kör via Dickursby. En ny gångförbindelse till plattformar för närtåg öppnas via stationsbron som går över spår.

Dickursby terminal fr.o.m. 1.1.2015

Det blir rutt- och tidtabellsändringar för busslinjer som kör till den nya terminalen i Dickursby. Även byggnadsarbeten i Dickursby centrum påverkar bussarnas rutter. Rutter för Vandas interna busslinjer 46, 50, 53, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73 och 99 samt för regionlinjer 577 och 700N ändras i början av året. Några busslinjer får också tidtabellsändringar. Också avgångsplats för flygplatsbuss 61 ändras: fr.o.m. måndagen 1.1 kl. 5 avgår bussen från plattform 8 i Dixi.

Läs mer om tidtabells-, rutt- och hållplatsändringar

Vanda-info betjänar resekortskunder fr.o.m. 15 januari

Samservicekontoret i Dickursby som betjänar HRT:s resekortskunder flyttar till Dixis lokaler den 15 januari. Samservicekontorets namn är i fortsättningen Vanda-info.

Servicestället betjänar på den gamla adressen Banvägen 7 ännu på fredagen 9.1. Därefter är det stängt 12–14.1 p.g.a. flyttningen och öppnar sina dörrar alltså i Dixi på torsdagen 15.1.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.