Försäljningsställe för resekort i Kyrkslätt dras in fr.o.m. 2.8

Från början av augusti kan nya HRT:s personliga resekort inte längre köpas i Kyrkslätt eftersom VR stänger försäljningsstället på Kyrkslätt station 2.8. Man kan på vanligt sätt ladda resekorten i stationens automat samt på laddningsställen i butiker och på R-kiosk.

De som bor i Kyrkslätt kan skaffa nytt HRT:s resekort på serviceställen eller samservicekontor i Helsingfors, Esbo, Vanda eller Kervo. Mer information

Till Kyrkslätt har planerats ett nytt serviceställe där man kan sköta resekortsärenden men förberedelserna är ännu inte färdiga och information om närmare öppningstidpunkten saknas ännu.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.