HRT och Trafikverket utvecklar hela Finlands reseplanerare

HRT och Trafikverket utvecklar i samarbete en landsomfattande reseplanerare. Den nya öppna reseplaneraren blir färdig år 2016 och erbjuder hjälp för att planera rutter, hållplatsernas avgångstidsprognoser och information om eventuella trafikstörningar.

Den nya tjänsten kan användas under resan och man kan utnyttja tillgänglig realtidsinformation om trafiken. Vid behov ändrar tjänsten ruttplanen på basis av förändrad trafiksituation. För de sökta resorna erbjuds även prisuppgifter om sådana finns tillgängliga. Den nya tjänsten ersätter HRT:s nuvarande reseplanerare och Trafikverkets landsomfattande tjänst Resa.fi.

Syftet med den landsomfattande reseplaneraren är att guida passagerare sammanhängande fram med kollektivtrafik genom att kombinera klokt fjärr- och lokatrafikens tjänster. Samarbetspartners HRT och Trafikverket delar förutom öppna datamaterial också utvecklingsresurser och kostnader. Kostnader för de två första åren är ca 600 000, därav HRT:s andel är 55 procent och Trafikverkets andel 45 procent.

”Vi utvecklar en reseplanerare för mobilanvändningen. Kundernas förväntningar på tjänster ökar hela tiden. HRT:s nuvarande reseplanerare är fortfarande en av de mest kända och rekommenderade finska webbtjänsterna. I och med den snabba ökningen av mobilanvändningen önskar passagerare egenskaper utvecklade särskilt för mobilanvändningen, realtidsinformation under resan samt prisuppgifter. Reseplanerare som baserar sig på öppen data och källkod samt på öppna gränssnitt är till nytta också för andra informationstjänster”, säger projektchef Jari Honkonen från HRT.

Ur Trafikverkets synvinkel svarar projektet på många centrala nationella målsättningar. ”I projektet är det möjligt att utnyttja informationen bättre. En av de centrala målsättningarna är att hitta medel för att samla landsomfattande kollektivtrafikinformation, som nu är spridd, på en plats. Att informationen finns samlad på en plats möjliggör utvecklingen av nya tjänster och t.o.m. mobilitet som tjänst-affärsverksamhet”, säger Martin Johansson som ansvarar för projektet i Trafikverket. Projektets ledande tanke är att underlätta passagerarnas resande och användning av kollektivtrafiken. I fortsättningen kan resor planeras även för fjärrtrafikens resor, inte bara regionalt. ”Samarbete mellan olika aktörer såsom HRT är ytterst viktigt för Trafikverket och ger mervärde såväl för oss som för slutanvändare”, konstaterar Johansson.

Projektet genomförs av ett smidigt utvecklingsteam som skaffas till HRT. Programvarans öppna källkod och gränssnitt kan fritt utnyttjas också i andra tjänster. Programvarans kundanvändargränssnitt byggs enligt varje tjänsteleverantörers uttryck och behov separat.

Passagerarna får kommentera tjänstens testversion för första gången i slutet av sommaren 2015. Också utvecklarekollektiv och övriga tredje parter är välkomna att delta i utvecklingen av den nya produkten. Syftet är att erbjuda så högklassig utgångspunkt som möjligt för nya datakommunikationstjänster. Programvarans källkod och annan dokumentation publiceras på GitHub-webbtjänst. Den nya reseplaneraren är oavhängig av leverantören.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.