HRT samlar information om passagerarnas biljetter

HRT:s biljettslagsundersökning som utförs varje höst inleddes den 8 september. Denna höst utförs undersökningen i närtågstrafiken, på stomlinje 550 samt på de regionlinjer som kör till Kervo.

I undersökningen kartläggs vilka typer av biljetter passagerarna använder, passagerarnas hemkommun samt den genomsnittliga längden på resan. Dessutom frågas om passagerarnas anslutningsresvanor. Information som fås med biljettslagsundersökningen används för planeringen och utvecklingen av trafiken.

HRT:s kontrollanter gör undersökningen i samband med kontrollarbetet. HRT hoppas att passagerarna förhåller sig positivt till undersökningen och håller sina biljetter lätt åtkomliga. På så sätt går undersökningen smidigt och förorsakar inte onödiga förseningar för passagerarna.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.