HRT utmanar arbetsgivarna att främja klokt resande

Arbetsgivare, delta i HRT:s utmaning!

Arbetsgivare, har du gjort ditt allt för att dina anställda kan resa klokt till arbetsplatsen? Är cykelställen i gott skick och duschar och omklädningsutrymmen praktiska? Erbjuder du personalbiljett för dina anställda? Rörlig arbetstagare är energisk så motivera dina anställda att komma till arbetsplatsen till fots, med cykel eller med kollektivtrafik.

HRT letar efter en arbetsgivare som aktivt främjar sina anställdas och kunders hållbart, utsläppssnålt och hälsosamt resande. HRT utmanar alla HRT-områdets arbetsgivare till att arrangera ett jippo som främjar klokt resande som en del av den nationella Trafikantveckan som firas 16–22.9.

Arbetsgivarna utmanas att förbättra sina anställdas och kunders möjligheter att välja hållbara färdsätt. Förbättringar på lång sikt kan t.ex. vara ibruktagande av personalbiljetter, förbättring av cykelparkering, duschar och omklädningsutrymmen på arbetsplatsen eller grundande av samåkningsgrupp. Under Trafikantveckan kan arbetsgivaren t.ex. ordna cykelfrukost för dem som har cyklat till jobbet. I samband med frukosten får man guidning för cykelservice och kan mäta sin kroppssammansättning. Arbetsgivaren kan också belöna sina anställda som lämnar bilen hemma på Bilens lediga dag 22.9. HRT-områdets enkelbiljetter kan då köpas till priset av 1–3 euro.

Endast fantasi är gränsen då man tänker på förbättringsidéer. HRT belönar arbetsplatsen som genomför det mest uppfinningsrika jippot med en elcykel för de anställdas ärenderesor. Vinnaren publiceras på Bilens lediga dag 22.9.

Arbetsplatser som vill aktivt utveckla sina anställdas resvanor kan anmäla sig till utmaningen t.o.m. måndagen 8.9 kl. 15 genom anmälningsblanketten. Till blanketten (på finska)

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.